Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

KTRL for HDMI Denne

KTRL for HDMI Denne innstillingen muliggjør (TV-) fjernkontroll av et kamera som er koblet til en "BRAVIA" Sync-TV med en HDMI-kabel (selges separat). Nærmere informasjon om "BRAVIA" Sync, se side 150. 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [KTRL for HDMI] t ønsket modus På Av Aktiverer fjernstyrt bruk. Deaktiverer fjernstyrt bruk. Merk • Du kan bruke kameraet med fjernkontrollen til TV-en din ved å koble kameraet ditt til en "BRAVIA" Sync-kompatibel TV. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 126 NO

COMPONENT Velger enten SD eller HD (1080i) som videoutgangssignal, i samsvar med den TV-en du har koblet til kameraet med en adapterkabel for HD-utgang (selges separat). Bruk en Type2c-kompatibel adapterkabel for HD-utgang (selges separat). 1 t (Innst.) t (Hovedinnstillinger) t [COMPONENT] t ønsket modus HD(1080i) SD Velg dette alternativet for å koble kameraet til en HD-TV (High Definition-TV) som er 1080i-kompatibel. Velg dette alternativet for tilkobling av kameraet til en TV som ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks 127 NO