Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Norvegese

Søk etter

Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Merk • Du kan ikke tegne på eller stemple følgende bilder: – Panoramabilder –3D-bilder – Film – Bilder som vises i en seriegruppe Innhold Indeks 98 NO

Retusjere Retusjerer et innspilt bilde og lagrer det som en ny fil. Det opprinnelige bildet beholdes. 1 Trykk på -knappen (avspilling) for å slå på avspillingsmodus. 2 t (Retusjere) t ønsket modus 3 Utfør retusjering i henhold til bruksmetoden i hver enkelt modus. (Trimming (endre størrelse)) (Rødøyekorreksjon) (Uskarp maskering) Tar opp det zoomede avspillingsbildet. Pek på / t still inn punkt med v/V/b/B t t velg en bildestørrelse å lagre med / t t [OK] • Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet. • Den bildestørrelsen du kan trimme kan variere med bildets egenskaper. Korrigerer forekomsten av røde øyne som skyldes blitsen. Når du har korrigert for røde øyne, kan du peke på [OK]. • Du vil kanskje ikke kunne fjerne røde øyne, avhengig av bildets egenskaper. Gjør bildet skarpere innenfor en valgt ramme. Pek på det området (den rammen) av det aktuelle bildet du vil retusjere t t [OK] • Avhengig av bildet kan det hende at korreksjonen ikke vil være tilstrekkelig og at bildekvaliteten vil bli dårligere. Innhold Søk etter arbeidsoperasjon MENU/ innstillingssøk Indeks Merk • Du kan ikke retusjere følgende bilder: – Panoramabilder –3D-bilder – Film – Bilder som vises i en seriegruppe 99 NO