Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Soluþionarea

Soluþionarea defecþiunilor (continuare) Redarea unui disc cu alte echipamente Nu puteþi reda discul sau un anumit disc nu poate fi recunoscut. • Pentru redarea unui disc înregistrat la o calitate a imaginilor HD (înaltã definiþie), aveþi nevoie de un echipament compatibil cu formatul AVCHD (pagina 70). • Curãþaþi discul folosind pânza de curãþare (pagina 126). • Finalizaþi discul (pagina 66). • Un disc înregistrat în modul VR nu poate fi redat cu un echipament care nu acceptã modul VR. Verificaþi compatibilitatea în manualul de instrucþiuni al echipamentului de redare. Redarea imaginii este distorsionatã. • Curãþaþi discul folosind o pânzã moale (pagina 126). Simbolul “ ” apare pe imagini în meniul de disc sau în cel DVD. • Încãrcarea datelor poate eºua când discul a fost finalizat. Pentru urmãtoarele discuri, faceþi discul capabil sã primeascã înregistrãri suplimentare (pag. 74), apoi refaceþi meniul disc finalizând din nou discul (pag. 68). Meniul de disc sau cel DVD poate fi afiºat corect pentru urmãtoarele tipuri de discuri : – DVD+RW – DVD-RW înregistrat cu imagini de calitate HD (înaltã definiþie) – DVD-RW (modul VIDEO) înregistrat cu imagini de calitate SD (definiþie standard) Imaginea redatã îngheaþã un moment între scene. • Imaginea poate îngheþa un moment între scene, în funcþie de echipamentul utilizat. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. • În cazul unui disc DVD+R DL, imaginea poate îngheþa un moment când se schimbã stratul pe care se înregistreazã. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate. Redarea nu trece la scena precedentã dacã apãsaþi butonul .. • Dacã redarea traverseazã automat 2 titluri la camera video când este apãsat butonul ., este posibil ca redarea sã nu se deplaseze la scena precedentã. Selectaþi scena doritã din interfaþa meniului. Consultaþi manualul de instrucþiuni al echipamentului de redare pentru informaþii suplimentare. Meniu Elementele de meniu apar de culoare gri. • Nu puteþi selecta elementele de meniu afiºate de culoare gri în situaþia respectivã de înregistrare/redare. • Existã unele funcþii care nu pot fi activate simultan. Lista urmãtoare prezintã combinaþii de funcþii ºi de elemente de meniu incompatibile. 112

Nu se poate utiliza [PROGRAM AE] [SPOT METER] [EXPOSURE] [WHITE BAL.] [ONE PUSH] din [WHITE BAL.] [SPOT FOCUS] [SUPER NS] [COLOR SLOW S] [FADER] [D.EFFECT] [OLD MOVIE] [PICT.EFFECT] [STEADYSHOT] [EXP.FOCUS] [TELE MACRO] Din cauza urmãtoarelor reglaje NightShot, [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [OLD MOVIE], [TELE MACRO] NightShot, [SUPER NS] NightShot, [SUPER NS] NightShot, [SUPER NS] [SMTH SLW REC] [PROGRAM AE] [FADER], [D.EFFECT] [FADER], [D.EFFECT], [PROGRAM AE] [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [D.EFFECT] [SUPER NS], [COLOR SLOW S], [FADER] [PROGRAM AE], [PICT.EFFECT] [OLD MOVIE] [SMTH SLW REC] [SMTH SLW REC], [DIGITAL ZOOM] [PROGRAM AE] Nu puteþi utiliza [SUPER NS]. • Puneþi comutatorul NIGHTSHOT în poziþia ON. [COLOR SLOW S] nu acþioneazã corect. • Este posibil ca funcþia [COLOR SLOW S] sã nu acþioneze corect în întuneric total. Folosiþi NightShot sau [SUPER NS]. Nu puteþi regla [LCD BL LEVEL]. • Funcþia [LCD BL LEVEL] nu poate fi reglatã dacã : – la camera video, panoul LCD este închis cu ecranul spre exterior, – camera este alimentatã de la adaptorul de reþea. Nu puteþi utiliza [WIDE SELECT]. • Nu puteþi folosi [WIDE SELECT] împreunã cu : – imagini de calitate HD (înaltã definiþie) – imagini de calitate SD (definiþie standard) de pe DVD+RW • Nu existã nici un disc în camera video. continuã... 113