Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Despre discuri

Despre discuri (continuare) Îngrijirea ºi pãstrarea discurilor • Pãstraþi discurile curate deoarece în caz contrar calitatea semnalului audio ºi video putându-se diminua. • Pentru curãþarea discului folosiþi pânza care v-a fost furnizatã. Efectuaþi miºcãrile de ºtergere dinspre centru spre margine. Pentru a înlãtura murdãria, curãþaþi discul cu o bucatã de pânzã moale, uºor umezitã cu apã, apoi ºtergeþi umezeala cu o altã bucatã de pânzã moale, uscatã. Nu folosiþi solvenþi cum ar fi benzina, tinerul, agenþi de curãþare disponibili în comerþ sau spray-uri antistatice pentru LP-urile de vinil deoarece pot deteriora discul. • Nu expuneþi discurile la radiaþii solare directe ºi nici nu le lãsaþi în locuri cu umiditate ridicatã. • Pentru deplasare ºi pãstrare, puneþi discul în cutia sa. • Puteþi scrie numai pe partea opusã celei de inscripþionat, folosind un marker dedicat. Aºteptaþi pânã se usucã. Nu încãlziþi discul ºi nu folosiþi obiecte ascuþite, cum ar fi un creion, pentru a scrie pe discuri. Nu încercaþi sã uscaþi suprafaþa discului prin încãlzire. Nu puteþi scrie sau aplica marcaje pe discurile cu douã feþe înregistrabile. 126

Despre formatul AVCHD Camera dvs. video digitalã conþine funcþii de înregistrare atât pentru formatul AVCHD cât ºi pentru cel DVD. Ce este formatul AVCHD ? Formatul AVCHD este un format de înaltã definiþie pentru camerele video digitale utilizat pentru înregistrarea semnalului HD (înaltã definiþie), corespunzãtor uneia dintre specificaþiile 1080* 1 sau 720p* 2 , ce foloseºte o tehnologie eficientã de codare a datelor de compresie. Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este adoptat pentru compresia datelor video, iar sistemul Dolby Digital sau Linear PCM este utilizat pentru compresia datelor audio. Formatul MPEG-4 AVC / H.264 este capabil sã comprime imaginile cu o eficienþã mai mare decât cea caracteristicã formatului obiºnuit de compresie a imaginilor. Formatul MPEG- 4 AVC / H.264 permite înregistrarea semnalului video HD (înaltã definiþie) cu camera video digitalã pe discuri DVD de 8 cm. Înregistrarea ºi redarea cu camera video Bazându-se pe formatul AVCHD, camera dvs. video înregistreazã imagini la calitate HD (înaltã definiþie), menþionat mai jos. Semnal video : Formatul AVCHD 1440 ×1080/50i Semnal audio : Dolby Digital 5,1 canale Suportul media : Discuri 8 cm DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R DL • DVD-urile înregistrate în alt format AVCHD decât cele mai sus menþionate nu pot fi redate cu camera dvs. Discurile DVD- RAM de 8 cm nu pot fi înregistrate sau redate de aceastã camerã. Pe lângã imagini de calitate HD (înaltã definiþie), camera dvs. poate înregistra imagini la calitate standard (SD) în format DVD obiºnuit. * 1 : specificaþie 1080i Specificaþie pentru definiþie înaltã care utilizeazã 1080 linii de baleiere efectivã ºi sistemul intercalat. * 2 : specificaþie 720p Specificaþie pentru definiþie înaltã care utilizeazã 720 linii de baleiere efectivã ºi sistemul progresiv. 127