Views
6 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Reglaje pentru

Reglaje pentru vizualizarea imaginilor (Elemente de reglaj pentru particularizarea volumului sonor ºi a indicaþiilor afiºate) CAMERA DATA (date privind camera) Film Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 Fotografie Variantele implicite sunt marcate cu B. VOLUME (Volum) Atingeþi butoanele / pentru a regla volumul (pagina 45). DATA CODE (cod de date) În timpul redãrii sunt afiºate informaþii înregistrate în mod automat (cod de date) împreunã cu imaginile. B OFF Codul de date nu este afiºat. DATE/TIME Sunt afiºate data ºi ora. CAMERA DATA (date privind camera) Sunt afiºate date privind reglarea camerei. DATE/TIME (data / ora) 3 SteadyShot - oprit 4 Luminozitate 5 Echilibru de alb 6 Amplificare (gain) 7 Viteza obturatorului 8 Valoarea aperturii 9 Expunere z Observaþii • În cazul imaginilor înregistrate cu ajutorul unui bliþ apare simbolul . • Codul de date este afiºat pe ecranul TV dacã este conectatã camera la un televizor. • Indicatorul comutã între urmãtoarele elemente la apãsarea butonul DATA CODE de la telecomandã : [DATE/TIME] (Data ºi ora) T [CAMERA DATA] (date privind camera) T [OFF] (oprit). • În funcþie de condiþiile legate de disc, pe ecran va apãrea indicaþia [--:--:--]. 1 Data 2 Ora 84

Reglaje de sunet ºi ecran (Elemente de reglaj pentru personalizarea volumului sonor ºi a ecranului) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 Variantele implicite sunt marcate cu B. BEEP (semnal sonor) B ON La pornirea/oprirea înregistrãrii sau când acþionaþi afiºajul tactil este emis un semnal acustic sub forma unei melodii. OFF Nu se aude melodia. LCD BRIGHT (luminozitatea ecranului LCD) Puteþi regla luminozitatea ecranului LCD. 1 Reglaþi luminozitatea atingând / . 2 Atingeþi . z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. LCD BL LEVEL (iluminarea din spate a ecranului LCD) Puteþi regla iluminarea din spate a ecranului LCD. B NORMAL Iluminare standard. BRIGHT Iluminarea ecranului LCD este mai puternicã. b Note • Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de alimentare cu energie, este selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj. • Când selectaþi varianta [BRIGHT], autonomia acumulatorului se diminueazã puþin la înregistrare. • Dacã deschideþi panoul LCD la 180 de grade, cu ecranul spre exterior ºi apropiaþi panoul LCD de corpul camerei, reglajul devine automat [NORMAL]. z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. LCD COLOR Puteþi regla culoarea ecranului LCD atingând butoanele / . Intensitate scãzutã Intensitate ridicatã z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. VF B.LIGHT (luminozitatea vizorului) Puteþi regla luminozitatea vizorului. B NORMAL Luminozitate standard. BRIGHT Luminozitatea vizorului creºte. b Note • Când conectaþi camera dvs. video la o sursã externã de energie, este selectatã automat varianta [BRIGHT] a acestui reglaj. • Când selectaþi varianta [BRIGHT], autonomia acumulatorului se diminueazã uºor la înregistrare. z Observaþie • Acest reglaj nu influenþeazã în nici un fel imaginile înregistrate. 85