Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Identificarea pãrþilor

Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor (continuare) Telecomandã Foiþa izolatoare 1 Butonul DATA CODE (pag. 84) Este afiºatã data ºi ora sau datele de reglaj ale camerei pentru imaginile înregistrate, dacã este apãsat în cursul redãrii. 2 Butonul PHOTO (pag. 38) Imaginea afiºatã pe ecran la momentul apãsãrii acestui buton va fi înregistratã ca fotografie. 3 Butoane SCAN / SLOW (pag. 45) 4 Butoane . > (Precedent / Urmãtor) (pag. 45) 5 Buton PLAY (Redare) (pag. 45) 6 Buton STOP (pag. 45) 7 Buton DISPLAY (pag. 27) 8 Emiþãtor 9 Butonul START/STOP (pag. 37) 0 Butoane pentru puterea de mãrire (pag. 39, 47) qa Butoane PAUSE (pauzã) (pag. 45) qs Buton VISUAL INDEX (pag. 44) Este afiºatã o interfaþa VISUAL INDEX dacã apãsaþi acest buton în timpul redãrii. qd Butoanele b/B/v/V ENTER Când apãsaþi oricare buton din interfaþa VISUAL INDEX sau din Lista de redare, pe ecranul LCD apare chenarul portocaliu. Selectaþi butonul dorit sau un element cu b/B/v/V, apoi apãsaþi ENTER pentru acces. b Note • Înainte de a folosi telecomanda desprindeþi foiþa izolatoare. • Îndreptaþi telecomanda spre senzorul care îi este destinat pentru a acþiona camera video (pagina 141). • Dacã nu sunt transmise comenzi de la telecomandã pentru o anumitã perioadã de timp, chenarul portocaliu dispare. Dacã apãsaþi oricare dintre butoanele b/B/v/ V sau ENTER, chenarul apare în poziþia unde a fost anterior afiºat. • Nu puteþi selecta unele butoane de pe ecranul LCD folosind b/B/v/V. • Pentru schimbarea bateriei, consultaþi pagina 134. 142

Indicatoarele afiºate în cursul înregistrãrii/ redãrii La înregistrarea filmelor La fotografiere 1 Format de înregistrare (HD / SD) (pag. 14) ºi mod de înregistrare (HD+ / HQ / SP / LP) (pag. 78) 2 Butonul HOME (pag. 18) 3 Indicatorul energiei rãmase a acumulatorului (aprox.) (pag. 27) 4 Starea înregistrãrii ([STBY] (stare de aºteptare) sau [REC] (înregistrare)) 5 Contor (orã / minute / secunde) 6 Tip de disc (pag. 16) 7 Mod de înregistrare (pag. 34) Apare numai în cazul discurilor DVD-RW înregistrate la calitate standard (SD) a imaginilor. 8 Buton OPTION (pag. 19) 9 Dual Rec (înregistrare dualã) (pag. 40) 0 Buton VIEW IMAGES qa Înregistrare sunetului pe 5,1 canale, cu efect de învãluire (pag. 39) qs Calitate ([FINE] / [STD]) (pag. 83) qd Dimensiune imagini (pag. 81) qf Este afiºat în cursul stocãrii unei fotografii qg Director de înregistrare. z Observaþii • Când folosiþi funcþia Dual Rec, interfaþa pentru film ºi cea pentru fotografii sunt ambele afiºate simultan. Poziþionarea pe ecran diferã uºor de cea prezentatã la funcþionarea obiºnuitã. • Deoarece numãrul de fotografii înregistrate pe “Memory Stick Duo” creºte, sunt create în mod automat noi directoare pentru a le stoca. 143