Views
9 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Tip Durata Durata

Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-QM91D 360 195 375 205 365 200 Înregistrare în format SD (definiþie standard) Tip Durata Durata acumulator înregistrãrii înregistrãrii continue obiºnuite* NP-FM50 120 65 (furnizat) 125 65 120 65 NP-QM71D 300 165 305 165 300 165 NP-QM91D 455 250 465 255 455 250 * Durata înregistrãrii obiºnuite reprezintã numãrul de minute disponibile când perioadele de înregistrare alterneazã cu operaþii de pornire/oprire a înregistrãrii, de pornire/ oprire a alimentãrii sau de mãrire. b Notã • Perioadele sunt mãsurate în cazul înregistrãrii în modul [SP] în urmãtoarele condiþii: În rândul de sus : Cu iluminarea ecranului LCD pornitã. În rândul din mijloc : Cu iluminarea ecranului LCD opritã. În rândul de jos: Înregistrare folosind vizorul în timp ce ecranul LCD este închis. Durata redãrii Durata aproximativã exprimatã în minute în care beneficiaþi de autonomie de funcþionare folosind un acumulator complet încãrcat. Înregistrare în format HD (înaltã definiþie) Tip Cu ecranul Cu ecranul acumulator LCD deschis* LCD închis NP-FM50 125 125 (furnizat) NP-QM71D 305 305 NP-QM91D 465 465 28 Înregistrare în format SD (definiþie standard) Tip Cu ecranul Cu ecranul acumulator LCD deschis* LCD închis NP-FM50 140 145 (furnizat) NP-QM71D 340 355 NP-QM91D 520 535 * Când ecranul LCD este iluminat. Despre acumulator • Înainte de a schimba acumulatorul, glisaþi comutatorul POWER în poziþia OFF(CHG) ºi stingeþi indicatorul luminos (Film) / (Foto), pagina 29. • Indicatorul de CHG (încãrcare) lumineazã intermitent în timpul încãrcãrii sau informaþiile legate de acumulator (pag. 27) nu sunt corect afiºate în urmãtoarele condiþii : – Acumulatorul nu este corect montat. – Acumulatorul este deteriorat. – Acumulatorul este complet descãrcat. (Numai pentru informaþii privind acumulatorul). • Camera nu va fi alimentatã de la acumulator dacã adaptorul de reþea este cuplat la mufa DC IN a camerei, chiar dacã este decuplat cablul de alimentare de la prizã. • Când ataºaþi o sursã de luminã video, se recomandã sã utilizaþi un acumulator tip NP-QM71D sau NP-QM91D. • Nu recomandãm folosirea unui acumulator tip NP-FM30, care permite înregistrãri sau redãri de scurtã duratã cu aceastã camerã video. Despre duratele încãrcãrii, înregistrãrii ºi redãrii • Duratele sunt mãsurate la o temperaturã a mediului ambiant de 25°C (77°F). (Se recomandã o temperaturã între 10° C ºi 30° C (50° F ºi 86° F)). • Autonomia camerei va fi mai scurtã dacã înregistrarea sau redarea au loc la temperaturi scãzute. • Autonomia camerei va fi mai scurtã în funcþie de condiþiile în care folosiþi camera.

Despre adaptorul de reþea • Când folosiþi adaptorul de reþea cuplaþi-l la o prizã de perete uºor accesibilã. În cazul în care apar disfuncþionalitãþi, decuplaþi imediat adaptorul de la prizã. • În timpul folosirii, nu puneþi adaptorul de reþea în spaþii înguste, cum ar fi între mobilã ºi perete. • Nu scurtcircuitaþi bornele de curent continuu (DC) ale adaptorului de reþea sau bornele acumulatorului cu obiecte metalice deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi. Pasul 3 : Pornirea alimentãrii Pentru a înregistra, deplasaþi comutatorul POWER mai multe trepte pentru a se aprinde indicatorul luminos corespunzãtor. Când utilizaþi camera pentru prima datã, este afiºatã interfaþa [CLOCK SET] (potrivirea ceasului) (pagina 31). Comutatorul POWER Capacul obiectivului Mãsuri de precauþie Cu toate cã este opritã, camera video este în continuare alimentatã cu energie cât timp este cuplatã la prizã prin intermediul adaptorului de reþea. Apãsând butonul verde din centru, deplasaþi comutatorul POWER mai multe trepte în direcþia indicatã de sãgeatã pentru a porni alimentarea. Buton verde Pentru a înregistra, porniþi alimentarea deplasând comutatorul POWER mai multe trepte în direcþia sãgeþii, pânã ce indicatorul luminos respectiv devine luminos. (Film) : Pentru a înregistra filme (Foto) : Pentru a înregistra fotografii continuã... 29