Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea

Înregistrarea imaginilor (continuare) Fotografierea Fotografiile sunt înregistrate pe “Memory Stick Duo”. Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã pentru ca sã se aprindã indicatorul luminos (Foto). Deplasaþi comutatorul POWER în direcþia indicatã de sãgeatã, în timp ce þineþi apãsat butonul verde, numai când comutatorul POWER este în poziþia OFF (CHG). Apãsaþi uºor butonul PHOTO pentru a regla focalizarea A, apoi apãsaþi complet butonul B. Semnal sonor Clic Clipeºte b lumineazã Se aude sunetul scos de obturator. Când dispare simbolul înregistratã. , imaginea a fost Pentru a trece în modul fotografiere folosind butonul 1 Apãsaþi (HOME) C (sau D) când alimentarea camerei este pornitã. 2 Atingeþi indicaþia de categorie (CAMERA) din Meniul HOME 3 Atingeþi [PHOTO] (fotografie). (HOME) 38

Mãrire Puteþi mãri imaginile de 1,1 pânã la de 10 ori faþã de dimensiunea originalã, folosind cursorul pentru puterea de mãrire sau butoanele aflate sub ecranul LCD. Înregistrarea unui sonor mai pregnant (5,1 canale cu efect de învãluire) Sunetul captat de microfonul încorporat, cu 4 canale, este transformat în sunet cu efect de învãluire pe 5,1 canale ºi înregistrat. Interfaþã activã pentru accesorii Microfon încorporat cu 4 canale Unghi mai larg : unghi panoramic Prim plan : fotografiere la distanþã (telefoto) Deplasaþi uºor cursorul pentru puterea de mãrire pentru ca mãrirea sã fie lentã sau deplasaþi-l mult pentru o mãrire rapidã. b Note • Aveþi grijã sã menþineþi degetul pe cursorul pentru puterea de mãrire. Dacã luaþi degetul de pe cursor, sunetul scos de acesta poate fi înregistrat. • Nu puteþi modifica viteza de mãrire cu ajutorul butoanelor de mãrire de sub ecranul LCD. • Distanþa minimã necesarã dintre camera dvs. video ºi subiect pentru a obþine o focalizare bunã este de circa 1cm pentru unghiul panoramic ºi de circa 80 cm pentru înregistrarea prim planurilor. z Observaþii • Puteþi ajusta [DIGITAL ZOOM] (pag. 79) dacã vreþi ca mãrirea sã fie mai mare de 10×. Folosind facilitatea Dolby Digital 5.1 Creator, puteþi înregistra sonor cu efect de învãluire, pe 5,1 canale. Veþi putea beneficia de un sonor real când este redat un disc cu un echipament de redare care acceptã 5,1 canale. Dolby Digital 5.1 Creator, Efect de învãluire pe 5,1 canale 1 Glosar (p. 146). b Note • Pentru redarea unui disc înregistrat la înaltã definiþie (HD) ºi care beneficiazã de sonor cu efect de învãluire pe 5,1 canale, este necesar un echipament compatibil cu formatul AVCHD cu 5,1 canale cu efect de învãluire (pagina 70). • Sonorul pe 5,1 canale va fi convertit la 2 canale pentru a fi redat de camera dvs. video. • În timpul înregistrãrii sau redãrii în modul 5,1 canale este afiºat simbolul 95,1ch Înregistrarea cu un microfon fãrã fir Cuplând un microfon fãrã fir (opþional*) la interfaþa activã pentru accesorii (pag. 139), puteþi înregistra sunete de la distanþã. Sunetul este cules este destinat pãrþii centru faþã a sunetului cu efect de învãluire pe 5,1 canale, mixat cu sunetul cules de microfonul intern cu 4 canale ºi înregistrat. 39