Views
3 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Reglaje legate de

Reglaje legate de ieºirea semnalului (Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente) DISP OUTPUT (modalitate de afiºare) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 Variantele implicite sunt marcate cu B. TV TYPE (tip de televizor) La redarea imaginilor, semnalul trebuie convertit în funcþie de televizorul conectat. Imaginile înregistrate sunt redate în urmãtoarele douã moduri. B 16:9 Selectaþi aceasta pentru a vizualiza imaginile la un televizor panoramic 16:9. Imagini în format Imagini în format panoramic (16:9) (4:3) B LCD PANEL Informaþii cum ar fi codul temporal sunt afiºate pe ecranul LCD ºi în vizor. V-OUT/PANEL Informaþii cum ar fi codul temporal sunt afiºate pe ecranul televizorului, pe ecranul LCD ºi în vizor. COMPONENT (componente) Selectaþi [COMPONENT] când conectaþi camera la televizor folosind mufa de intrare pentru componente. 576i Selectaþi aceastã variantã când conectaþi camera la un televizor cu mufã de intrare pentru componente. B 1080i / 576i Alegeþi aceastã variantã când conectaþi camera la un televizor care are mufã de intrare pentru componente ºi care este capabil sã afiºeze semnal 1080i. 4:3 Selectaþi aceasta pentru a vizualiza imaginile la un televizor standard 4:3. Imagini în format Imagini în format panoramic (16:9) (4:3) b Notã • Raportul laturilor imaginii înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) este 16:9. 86

Ceas / Limbã (Elemente de reglaj pentru stabilirea orei ºi a limbii folosite) Reglaje generale (Alte elemente de reglaj) Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 CLOCK SET (potrivirea ceasului) Vezi pagina 31. AREA SET (diferenþa de fus orar) Puteþi stabili diferenþa de fus orar fãrã a opri ceasul. Alegeþi fusul orar corespunzãtor folosind v/V când folosiþi aparatul în strãinãtate. Consultaþi diferenþele de fus orar prezentate la pagina 124. SUMMERTIME (ora de varã) Puteþi modifica acest reglaj fãrã a opri ceasul. Alegeþi varianta [ON] pentru ca indicaþia orei sã avanseze cu 1 orã. LANGUAGE SET (limba folositã) Puteþi alege limba care sã fie utilizatã pentru afiºarea informaþiilor pe ecran. z Observaþie • În cazul în care nu gãsiþi limba dvs. maternã printre opþiuni, camera video vã pune la dispoziþie varianta [ENG[SIMP]] (englezã simplificatã). Atingeþi 1, apoi 2. Dacã elementul nu apare pe ecran, atingeþi v/V pentru a trece la altã paginã. Cum se efectueazã reglajul (HOME MENU) T pagina 76 (OPTION MENU) T pagina 88 Variantele implicite sunt marcate cu B. DEMO MODE (mod demonstrativ) Reglajul din oficiu este [ON] ºi vã permite sã urmãriþi timp de circa 10 minute un program demonstrativ dupã ce deplasaþi comutatorul POWER în poziþia (film). • Demonstraþia va fi suspendatã în urmãtoarele cazuri : – când atingeþi ecranul în timpul desfãºurãrii demonstraþiei. (Demonstraþia va reîncepe dupã circa 10 minute) ; – când deplasaþi comutatorul de deschidere a capacului compartimentului pentru disc ; – când introduceþi sau scoateþi unitatea “Memory Stick Duo” ; – când puneþi comutatorul POWER în poziþia (foto) ; – când apãsaþi (HOME) / (VIEW IMAGES) . REC LAMP (indicator luminos pentru înregistrare) Indicatorul de înregistrare nu va deveni luminos pe perioada cât filmaþi dacã alegeþi varianta [OFF]. Varianta stabilitã din oficiu este [ON]. CALIBRATION (calibrare) Consultaþi pagina 132. 87