Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Index (continuare) 150 N

Index (continuare) 150 N NightShot....................... 41 NIGHTSHOT, comutator ......... 41 NS LIGHT ....................... 79 Numãrul fiºierului ........... 83 Numãrul de imagini ce pot fi înregistrate pe disc....... 82 O OLD MOVIE (film vechi) 93, 113 ONE PUSH ..................... 92 Ora de varã ..................... 87 Original Divizare ....................... 56 ªtergere ...................... 54 OUTDOOR ..................... 92 OUTPUT SETTINGS ...... 86 P PAL .............................. 123 PASTEL .......................... 94 Pârghie de reglare a sistemului de lentile al vizorului ....................... 31 PHOTO SETTINGS ........ 81 PictBridge ....................... 63 PICT. EFFECT (efecte de imagine) ................94, 113 Playlist (Listã de redare) . 57 Port raze infraroºii .......... 41 PORTRAIT ..................... 91 Potrivire datã / orã .......... 31 POWER, comutator ........ 29 Pregãtire camerã ......................... 25 calculator .................... 96 Prim plan (Tele photo) .... 39 Prizã de perete ................ 26 PROGRAM AE .......91, 112 Protejare ...................... 122 R Raportul laturilor imaginilor 34, 79, 86 REC LAMP .................... 87 REDEYE REDUC (reducerea efectului de ochi roºii) ......... 83 Redare ............................ 44 Reglare volum ................ 45 RESET .......................... 140 REMOTE CTRL .............. 88 RING SETTING .............. 80 REMAINING .................. 80 S SD (definiþie standard) ... 14 SELF TIMER (cronometru) .94 Semnal sonor de confirmare a operaþiilor .................. 85 Semnificaþia indicatorilor de ecran ................... 143, 144 SEPIA ............................. 94 Simboluri ...................... 145 Sisteme TV de culoare .. 123 SLIDE SHOW (succesiune de imagini) ................... 47 SMTH SLW REC (înregistrare cursivã cu încetinitorul) ....... 42 Software ......................... 98 SOUND / DISP SET ........ 85 SP (redare standard) ....... 78 Specificaþii .................... 134 SPOTLIGHT ................... 91 SPOT FOCUS ..........90, 113 SPOT METER (exponometru punctual)...............91, 112 STANDARD .................. 83 STEADY SHOT .......79, 113 START/STOP ................. 37 SUB-T DATE ................. 80 SUMMERTIME .............. 87 SUNSET&MOON .......... 91 SUPER NS ...............93, 113 ª ªtergere Disc ............................ 54 din lista de redare ....... 58 “Memory Stick Duo” .. 55 T, Þ TELEMACRO .........90. 113 Telefoto (înregistrarea prim planurilor) .................... 39 Telecomandã ......... 110, 142 Trepied ......................... 141 TV televizor 4:3 ................. 51 panoramic 16:9 ............ 51 televizor înaltã definiþie 49 TV TYPE ........................ 86 U Unghi panoramic ............ 39 USB (2.0) ....................... 97 cablu ........................... 25 Utilizarea camerei în strãinãtate .................. 123 V VF B.LIGHT (luminozitatea vizorului) ...................... 85 VIEW IMAGES SET ....... 84 Vitezã de transfer înaltã .. 97 Vizionarea imaginilor la televizor Vizor ............................... 31 luminozitate ................ 85 pârghie de reglare a lentilelor .................... 31 VISUAL INDEX, interfaþã . ..................................... 44 Volum ....................... 45, 84 VR mod .......................... 34 V-OUT / PANEL ............. 86 W WHITE BAL. (echilibrul de alb) ........................92, 113 WHITE FADER .............. 93 WIDE SELECT ........79, 113 Windows .................. 96, 10 Z Zebra .............................. 80 Zoom .............................. 39

Informaþii suplimentare legate de acest produs ºi rãspunsuri la întrebãrile cele mai frecvente pot fi gãsite la pagina noastrã de internet destinatã clienþilor http://www.sony.ro 151