Views
7 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Reglaje generale

Reglaje generale (continuare) A. SHUT OFF (oprirea automatã) B 5 min Camera video se opreºte în mod automat dacã au trecut circa 5 minute în care nu a fost folositã. NEVER (niciodatã) Camera video nu se opreºte niciodatã în mod automat. • Dacã aceastã camerã video este conectatã la o prizã de perete, pentru opþiunea [A.SHUT OFF] este aleasã automat varianta [NEVER]. REMOTE CTRL (telecomandã) Varianta stabilitã din oficiu este [ON] ºi ea vã permite sã utilizaþi telecomanda care v-a fost furnizatã (pagina 142). • Selectaþi varianta [OFF] pentru a evita preluarea de cãtre camera video a comenzilor transmise de telecomanda altui aparat video. Activarea funcþiilor folosind Meniul OPTION Meniul pentru opþiuni (OPTION MENU) apare ca o fereastrã extensibilã când faceþi clic dreapta cu mouse-ul la calculator. Diverse funcþii sunt afiºate în contextul operaþiei. Folosirea Meniului OPTION b Note • Clapetele ºi elementele de meniu care apar pe ecran diferã în funcþie de starea camerei la momentul respectiv (înregistrare / redare). • Unele elemente apar fãrã clapetã. 1 În timp ce folosiþi camera, atingeþi (OPTION) pe ecran. (OPTION) clapetã 2 Atingeþi elementul de meniu dorit. Dacã nu puteþi gãsi elementul dorit, atingeþi o altã clapetã pentru a trece la o altã paginã. 88

3 Modificaþi valoarea corespunzãtoare elementului respectiv, apoi atingeþi . Elemente pentru înregistrare din Meniul OPTION Consultaþi pagina 88 pentru operaþia de reglaj. Când elementul dorit nu apare pe ecran Atingeþi o altã clapetã. Dacã nu puteþi gãsi nicãieri elementul dorit, înseamnã cã funcþia respectivã nu este disponibilã în acea situaþie. * Elemente care sunt incluse ºi în meniul HOME. continuã... 89