Views
8 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Indicatoare ºi mesaje

Indicatoare ºi mesaje de avertizare (continuare) Cannot print. Check the printer. (Nu se poate imprima. Verificaþi imprimanta.) • Opriþi ºi reporniþi imprimanta, apoi decuplaþi cablul USB ºi reconectaþi-l. x Bliþ Charging... Cannot record still images. (Se încarcã... Nu pot fi înregistrate fotografii.) • Încercaþi sã înregistraþi o fotografie în timp ce bliþul (opþional) se încarcã. Flash cannot charge. Not available. (Nu se poate încãrca bliþul. Nu este disponibil.) • A apãrut o problemã legatã de bliþ. Lens accessory attached. Cannot use flash. (Sunt ataºate lentile ale accesoriilor. Nu puteþi folosi bliþul), pagina 40. x Altele E Please connect AC adaptor. (Vã rugãm conectaþi adaptorul de reþea.) • Aþi încercat sã finalizaþi, sã formataþi sau sã definitivaþi un disc în condiþiile în care acumulatorul are prea puþinã energie. Folosiþi adaptorul de reþea ca sursã de alimentare pentru a evita epuizarea energiei în cursul acestor operaþii. Playlist full / No further selection is possible. (Lista de redare completã. / Nu mai puteþi efectua selecþii.) • Nu puteþi crea o Listã de redare cu mai mult de 999 de scene (pag. 57). • Puteþi selecta pânã la 100 de imagini, simultan, pentru lista de redare (pag. 57). Data protect. (Date protejate.) • Discul a fost protejat cu un alt echipament. Cannot divide. (Nu puteþi diviza.) • Nu puteþi diviza un film care este foarte scurt. Recovering data. Avoid any vibration. (Se recupereazã date. Evitaþi orice vibraþii.) • Camera dvs. încearcã sã recupereze automat datele, dacã inscripþionarea acestora nu s-a efectuat corespunzãtor. Cannot recover data. (Nu se pot recupera datele.) • Inscripþionarea datelor pe disc a eºuat. S-a încercat recuperarea datelor, însã operaþia nu a avut succes. Please wait. (Vã rugãm aºteptaþi.) • Mesajul este afiºat dacã scoaterea discului din aparat dureazã mai mult timp. Porniþi camera ºi lãsaþi-o neatinsã timp de circa 10 minute fãrã a o supune la vibraþii. Possibility of problem with disc. (Poate fi o problemã legatã de disc.) • Procesul de scoatere a discului din aparat a eºuat. Probabil discul are o problemã. 122

Informaþii suplimentare Utilizarea camerei video în strãinãtate Alimentare Puteþi folosi camera dvs. video în orice þarã/ regiune utilizând adaptorul de reþea ce v-a fost furnizat împreunã cu camera. Tensiunea de alimentare poate fi cuprinsã între 100 V ºi 240 V în curent alternativ, iar frecvenþa de 50/60 Hz. Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate HD (înaltã definiþie) În þãrile / regiunile unde este acceptat sistemul 1080 / 50i, puteþi vizualiza imagini la aceeaºi calitate înaltã (HD) ca ºi imaginile înregistrate. Este necesar un aparat TV (sau un monitor) în sistem PAL compatibil sistemul 1080 / 50i care sa aibã mufe pe componente ºi de intrare AUDIO/ VIDEO.Trebuie conectat atât un cablu A/V cât ºi unul video pe componente. Vizualizarea imaginilor înregistrate la calitate SD (definiþie standard) Pentru a vizualiza imagini înregistrate la calitate standard (SD), este necesar un aparat TV în sistem PAL cu mufe de intrare AUDIO/VIDEO.Trebuie conectat un cablu A/V. Relativ la sistemele TV de culoare Camera dvs. video este una ce se bazeazã pe sistemul PAL. Dacã vreþi sã vedeþi imaginile redate la televizor, acesta trebuie sã fie un aparat TV în sistem PAL cu o mufã de intrare AUDIO/VIDEO. Sistem Folosit în PAL Australia, Austria, Belgia, China, Republica Cehia, Danemarca, Elveþia, Finlanda, Germania, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malaysia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandã, Olanda, Polonia, Portugalia, Singapore, Republica Slovacia, Spania, Suedia, Tailanda, Ungaria etc. PAL – M Brazilia PAL – N Argentina, Paraguay, Uruguay NTSC Insulele Bahamas, Bolivia, Canada, America Centralã, Chile, Columbia, Ecuador, Filipine, Guyana, Jamaica, Japonia, Korea, Mexic, Peru, S.U.A., Surinam, Taiwan, Venezuela etc. SECAM Bulgaria, Franþa, Guiana, Iran, Irak, Monaco, Rusia, Ukraina etc. 123