Views
4 months ago

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

Sony HDR-UX1E - HDR-UX1E Mode d'emploi Roumain

x Note privind

x Note privind acþionarea meniului Þineþi degetele în partea din spate a panoului LCD (afiºajul tactil) pentru a-l sprijini, apoi atingeþi butoanele afiºate pe ecran cu degetul mare al mâinii. Utilizarea Meniului HOME Drept exemplu este prezentatã modalitatea de selectare ºi ºtergere a unei fotografii din interfaþa de montaj. 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera. Efectuaþi operaþiile prezentate mai sus ºi când apãsaþi butoanele de pe panoul LCD. • Aveþi grijã sã nu apãsaþi accidental butoanele de sub panoul LCD când utilizaþi afiºajul tactil. • Dacã butoanele de pe afiºajul tactil nu funcþioneazã corect, este necesar sã ajustaþi afiºajul tactil (CALIBRATION - calibrare) (pag. 32). 2 Apãsaþi (HOME) A (sau B). Modificarea reglajelor relativ la limba folositã Puteþi efectua reglaje pentru ca mesajele afiºate sã aparã în limba pe care o preferaþi. Pentru a alege limba doritã, atingeþi (SETTING) T [CLOCK / LANG] T [ LANGUAGE SET] (pag. 87). Meniul HOME Categoria (pag. 23) 20

3 Atingeþi simbolul categoriei (OTHERS). 7 Atingeþi fotografia pe care vreþi sã o ºtergeþi. 4 Atingeþi [EDIT]. 8 Atingeþi T [YES] T . 5 Atingeþi [ DELETE] 6 Atingeþi [ DELETE] 21