Views
4 years ago

ASPECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPLIED IN ...

ASPECTS OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT APPLIED IN ...

Annals of the University

Annals of the University “Constantin Brâncuşi”of Tg-Jiu, No. 1/2008, Volume 2, ISSN: 1842-4856 suntem constienti ca in perioada care urmeaza, cea mai importanta caracteristica a serviciilor noastre trebuie sa fie calitatea. Prin urmare, misiunea organizatiei noastre este: realizarea serviciilor de management de proiect, management informatic, managementul gestiunii, consultanta si managementul afacerilor, astfel incat sa se obtina un inalt grad de satisfactie a clientilor nostri precum si asigurarea dezvoltarii si profitabilitatii organizatiei noastre. Aceasta misiune dorim sa o indeplinim prin satisfacerea cerintelor, mentinerea si imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii, in conformitate cu SR EN ISO 9001:2001. Procesele derulate in cadrul organizatiei noastre, prevazute de cerintele standardului ISO9001:2000, confirma existenta unui sistem de management al calitatii consolidat si sunt grupate in trei mari categorii, fiecare fiind documentat in una sau mai multe proceduri ale sistemului calitatii: • Procese care generează valoare adăugata, aflate la interfaţa: o cu piaţa - marketing pentru identificarea cerinţelor pieţei de soluţii integrate IT&C o cu clientul final - procese de management corporativ al afacerii, ce conţine procesele de dezvoltare si implementare a proiectului, având la baza subprocesele de suport tehnic • Procese de management, care definesc activităţile de baza referitoare la managementul implementării proiectului o managementul resurselor o managementul proiectului o managementul contractelor/ofertelor o managementul sistemului calităţii • Procese suport, care sprijină execuţia proceselor care generează valoarea adăugata, cum ar fi de exemplu procesul de achiziţie. Pentru a obţine performanta in afaceri, managementul la vârf al organizaţiei noastre se ghidează după cele opt principii de management care fac parte din cerinţele Standardului ISO 9001:2000 si anume: • Orientarea către client o IQ Management se implica in identificarea problemelor clienţilor săi, actuale si viitoare si îndeplinirea cerinţelor specificate, nespecificate, legale si de reglementare si orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţia noastră, definite si negociate. • Leadership o Managementul la vârf stabileşte viziunea, unitatea obiectivelor şi direcţia de dezvoltare a proiectului, in aşa fel încât angajaţii sa se implice complet in atingerea obiectivelor organizaţiei. • Implicarea angajaţilor 32

o Annals of the University “Constantin Brâncuşi”of Tg-Jiu, No. 1/2008, Volume 2, ISSN: 1842-4856 Managementul de vârf este convins de faptul ca angajaţii săi formează principalul factor de succes al organizaţiei si implicarea lor totala generează beneficii pentru companie. • Abordarea bazata pe proces o Este cunoscut faptul ca un rezultat dorit este atins mult mai eficient când activităţile si resursele aferente sunt gestionate ca procese. Prin abordarea bazata pe proces IQ Management si-a consolidat sistemul de management al calităţii. • Abordarea bazata pe management o Eficacitatea si eficienta atingerii obiectivelor este realizata printr-o corelare justa a proceselor care au fost identificate şi cu interese de personalul implicat. • Îmbunătăţirea continua o îmbunătăţirea permanenta a performantelor organizatiei prin imbunatatirea continua a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii, este unul dintre obiectivele principale. • Abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor o Procesul de luare a deciziilor se bazeaza pe analiza datelor şi informatiilor existente in sistem. • Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii o IQ Management a creat si mentine un adevarat parteneriat cu furnizorii sai, parteneriat care genereaza beneficii si valoare adaugata. Comentarii finale Reţineţi, auditarea şi certificarea de către un organism terţ nu reprezintă prevederi ale seriei de standarde ISO 9000. Standardele sunt prevăzute pentru acele situaţii contractuale care implică un client şi un furnizor. Certificarea reprezintă o modalitate de a demonstra respectarea unui standard. Prevederile acestuia au scopul de a preveni apariţia neconformităţilor în cadrul tuturor funcţiunilor unei întreprinderi. Înainte de a se angaja într-un proces de certificare, managerii unităţii trebuie să aibă capacitatea de a motiva costurile prin prisma câştigurilor care se vor obţine prin primirea certificării. Mai trebuie adăugat că nici un alt standard nu a avut o mai mare răspândire internaţională şi mai multe rezultate în direcţia promovării calităţii ca seria ISO 9000. Trebuie să nu uităm, totuşi, că sistemul calităţii este numai unul dintre elementele care se găsesc la dispoziţia managementului calităţii totale. Multe organizaţii au considerat certificarea ca un scop în sine, iar managerii acestora nu au conştientizat responsabilităţile şi rolul care le revenea în direcţia promovării managementului calităţii totale. Sistemul calităţii ISO 9000 constituie un excelent prim pas în direcţia implementării managementului calităţii totale. Bibliografie 33

 • Page 1 and 2: Annals of the University “Constan
 • Page 3 and 4: Annals of the University “Constan
 • Page 5 and 6: Annals of the University “Constan
 • Page 7 and 8: Annals of the University “Constan
 • Page 9 and 10: Annals of the University “Constan
 • Page 11 and 12: Annals of the University “Constan
 • Page 13 and 14: Annals of the University “Constan
 • Page 15 and 16: Annals of the University “Constan
 • Page 17 and 18: Annals of the University “Constan
 • Page 19 and 20: Annals of the University “Constan
 • Page 21 and 22: Annals of the University “Constan
 • Page 23 and 24: Annals of the University “Constan
 • Page 25 and 26: Annals of the University “Constan
 • Page 27: Annals of the University “Constan
 • Page 31 and 32: Annals of the University “Constan
 • Page 33 and 34: Annals of the University “Constan
 • Page 35 and 36: Annals of the University “Constan
 • Page 37 and 38: Annals of the University “Constan
 • Page 39 and 40: Annals of the University “Constan
 • Page 41 and 42: Annals of the University “Constan
 • Page 43 and 44: Annals of the University “Constan
 • Page 45 and 46: Annals of the University “Constan
 • Page 47 and 48: Annals of the University “Constan
 • Page 49 and 50: Annals of the University “Constan
 • Page 51 and 52: Annals of the University “Constan
 • Page 53 and 54: Annals of the University “Constan
 • Page 55 and 56: Annals of the University “Constan
 • Page 57 and 58: Annals of the University “Constan
 • Page 59 and 60: Annals of the University “Constan
 • Page 61 and 62: Annals of the University “Constan
 • Page 63 and 64: Annals of the University “Constan
 • Page 65 and 66: Annals of the University “Constan
 • Page 67 and 68: Annals of the University “Constan
 • Page 69 and 70: Annals of the University “Constan
 • Page 71 and 72: Annals of the University “Constan
 • Page 73 and 74: Annals of the University “Constan
 • Page 75 and 76: Annals of the University “Constan
 • Page 77 and 78: Annals of the University “Constan
 • Page 79 and 80:

  Annals of the University “Constan

 • Page 81 and 82:

  Annals of the University “Constan

 • Page 83 and 84:

  Annals of the University “Constan

 • Page 85 and 86:

  Annals of the University “Constan

 • Page 87 and 88:

  Annals of the University “Constan

 • Page 89 and 90:

  Annals of the University “Constan

 • Page 91 and 92:

  Annals of the University “Constan

 • Page 93 and 94:

  Annals of the University “Constan

 • Page 95 and 96:

  Annals of the University “Constan

 • Page 97 and 98:

  0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 A

 • Page 99 and 100:

  Annals of the University “Constan

 • Page 101 and 102:

  Annals of the University “Constan

 • Page 103 and 104:

  Annals of the University “Constan

 • Page 105 and 106:

  Annals of the University “Constan

 • Page 107 and 108:

  Annals of the University “Constan

 • Page 109 and 110:

  Annals of the University “Constan

 • Page 111 and 112:

  Annals of the University “Constan

 • Page 113 and 114:

  Annals of the University “Constan

 • Page 115 and 116:

  Annals of the University “Constan

 • Page 117 and 118:

  Annals of the University “Constan

 • Page 119 and 120:

  Annals of the University “Constan

 • Page 121 and 122:

  Annals of the University “Constan

 • Page 123 and 124:

  Annals of the University “Constan

 • Page 125 and 126:

  Annals of the University “Constan

 • Page 127 and 128:

  Annals of the University “Constan

 • Page 129 and 130:

  Annals of the University “Constan

 • Page 131 and 132:

  Annals of the University “Constan

 • Page 133 and 134:

  Annals of the University “Constan

 • Page 135 and 136:

  Annals of the University “Constan

 • Page 137 and 138:

  Annals of the University “Constan

 • Page 139 and 140:

  F10 F5, F9 1 F11 F8, F10 10 F12 F11

 • Page 141 and 142:

  Annals of the University “Constan

 • Page 143 and 144:

  Annals of the University “Constan

 • Page 145 and 146:

  Annals of the University “Constan

 • Page 147 and 148:

  Annals of the University “Constan

 • Page 149 and 150:

  Annals of the University “Constan

 • Page 151 and 152:

  Annals of the University “Constan

 • Page 153 and 154:

  Annals of the University “Constan

 • Page 155 and 156:

  Annals of the University “Constan

 • Page 157 and 158:

  Annals of the University “Constan

 • Page 159 and 160:

  Annals of the University “Constan

 • Page 161 and 162:

  Annals of the University “Constan

 • Page 163 and 164:

  Annals of the University “Constan

 • Page 165 and 166:

  Annals of the University “Constan

 • Page 167 and 168:

  Annals of the University “Constan

 • Page 169 and 170:

  Annals of the University “Constan

 • Page 171 and 172:

  Annals of the University “Constan

 • Page 173 and 174:

  Annals of the University “Constan

 • Page 175 and 176:

  Annals of the University “Constan

 • Page 177 and 178:

  Annals of the University “Constan

 • Page 179 and 180:

  Annals of the University “Constan

 • Page 181 and 182:

  Annals of the University “Constan

 • Page 183 and 184:

  Annals of the University “Constan

 • Page 185 and 186:

  Annals of the University “Constan

 • Page 187 and 188:

  Annals of the University “Constan

 • Page 189 and 190:

  Annals of the University “Constan

 • Page 191 and 192:

  Annals of the University “Constan

 • Page 193 and 194:

  Annals of the University “Constan

 • Page 195 and 196:

  Annals of the University “Constan

 • Page 197 and 198:

  Annals of the University “Constan

 • Page 199 and 200:

  Annals of the University “Constan

 • Page 201 and 202:

  Annals of the University “Constan

 • Page 203 and 204:

  Annals of the University “Constan

 • Page 205 and 206:

  Annals of the University “Constan

 • Page 207 and 208:

  Annals of the University “Constan

 • Page 209 and 210:

  Annals of the University “Constan

 • Page 211 and 212:

  Annals of the University “Constan

 • Page 213 and 214:

  Annals of the University “Constan

 • Page 215 and 216:

  Annals of the University “Constan

 • Page 217 and 218:

  Annals of the University “Constan

 • Page 219 and 220:

  Annals of the University “Constan

 • Page 221 and 222:

  Annals of the University “Constan

 • Page 223 and 224:

  Annals of the University “Constan

 • Page 225 and 226:

  Annals of the University “Constan

 • Page 227 and 228:

  Annals of the University “Constan

 • Page 229 and 230:

  Annals of the University “Constan

 • Page 231 and 232:

  Annals of the University “Constan

 • Page 233 and 234:

  Annals of the University “Constan

 • Page 235 and 236:

  Annals of the University “Constan

 • Page 237 and 238:

  Annals of the University “Constan

 • Page 239 and 240:

  Annals of the University “Constan

 • Page 241 and 242:

  Annals of the University “Constan

 • Page 243 and 244:

  Annals of the University “Constan

 • Page 245 and 246:

  Annals of the University “Constan

 • Page 247 and 248:

  Annals of the University “Constan

 • Page 249 and 250:

  Annals of the University “Constan

 • Page 251 and 252:

  Annals of the University “Constan

 • Page 253 and 254:

  Annals of the University “Constan

 • Page 255 and 256:

  Annals of the University “Constan

 • Page 257 and 258:

  Annals of the University “Constan

 • Page 259 and 260:

  Annals of the University “Constan

 • Page 261 and 262:

  Annals of the University “Constan

 • Page 263 and 264:

  Annals of the University “Constan

 • Page 265 and 266:

  Annals of the University “Constan

 • Page 267 and 268:

  Annals of the University “Constan

 • Page 269 and 270:

  Annals of the University “Constan

 • Page 271 and 272:

  Annals of the University “Constan

 • Page 273 and 274:

  Annals of the University “Constan

 • Page 275 and 276:

  Annals of the University “Constan

 • Page 277 and 278:

  Annals of the University “Constan

 • Page 279 and 280:

  Annals of the University “Constan

 • Page 281 and 282:

  Annals of the University “Constan

 • Page 283 and 284:

  Annals of the University “Constan

 • Page 285 and 286:

  Annals of the University “Constan

 • Page 287 and 288:

  Annals of the University “Constan

 • Page 289 and 290:

  Annals of the University “Constan

 • Page 291 and 292:

  Annals of the University “Constan

 • Page 293 and 294:

  Annals of the University “Constan

 • Page 295 and 296:

  Annals of the University “Constan

 • Page 297 and 298:

  Annals of the University “Constan

 • Page 299 and 300:

  Annals of the University “Constan

 • Page 301 and 302:

  Annals of the University “Constan

 • Page 303 and 304:

  Annals of the University “Constan

 • Page 305 and 306:

  Annals of the University “Constan

 • Page 307 and 308:

  Annals of the University “Constan

 • Page 309 and 310:

  Annals of the University “Constan

 • Page 311 and 312:

  Annals of the University “Constan

 • Page 313 and 314:

  Annals of the University “Constan

 • Page 315 and 316:

  Annals of the University “Constan

 • Page 317 and 318:

  Annals of the University “Constan

 • Page 319 and 320:

  Annals of the University “Constan

 • Page 321 and 322:

  3.4. Informing Annals of the Univer

 • Page 323 and 324:

  Annals of the University “Constan

 • Page 325 and 326:

  Annals of the University “Constan

 • Page 327 and 328:

  Annals of the University “Constan

 • Page 329 and 330:

  Annals of the University “Constan

 • Page 331 and 332:

  Annals of the University “Constan

 • Page 333 and 334:

  Annals of the University “Constan

 • Page 335 and 336:

  Annals of the University “Constan

 • Page 337 and 338:

  Annals of the University “Constan

 • Page 339 and 340:

  Annals of the University “Constan

 • Page 341 and 342:

  Annals of the University “Constan

 • Page 343 and 344:

  Annals of the University “Constan

 • Page 345 and 346:

  Annals of the University “Constan

 • Page 347 and 348:

  Annals of the University “Constan

 • Page 349 and 350:

  Annals of the University “Constan

 • Page 351 and 352:

  Annals of the University “Constan

 • Page 353 and 354:

  Annals of the University “Constan

 • Page 355 and 356:

  Annals of the University “Constan

 • Page 357 and 358:

  Annals of the University “Constan

 • Page 359 and 360:

  Annals of the University “Constan

 • Page 361 and 362:

  Annals of the University “Constan

 • Page 363 and 364:

  Annals of the University “Constan

 • Page 365 and 366:

  Annals of the University “Constan

 • Page 367 and 368:

  Annals of the University “Constan

 • Page 369 and 370:

  Annals of the University “Constan

 • Page 371 and 372:

  Annals of the University “Constan

 • Page 373 and 374:

  Annals of the University “Constan

 • Page 375 and 376:

  Annals of the University “Constan

 • Page 377 and 378:

  Annals of the University “Constan

 • Page 379 and 380:

  Annals of the University “Constan

 • Page 381 and 382:

  Annals of the University “Constan

 • Page 383 and 384:

  Annals of the University “Constan

 • Page 385 and 386:

  Annals of the University “Constan

 • Page 387 and 388:

  Annals of the University “Constan

 • Page 389 and 390:

  Annals of the University “Constan

 • Page 391 and 392:

  Annals of the University “Constan

 • Page 393 and 394:

  Annals of the University “Constan

 • Page 395 and 396:

  Annals of the University “Constan

 • Page 397 and 398:

  Annals of the University “Constan

 • Page 399 and 400:

  Annals of the University “Constan

 • Page 401 and 402:

  Annals of the University “Constan

 • Page 403 and 404:

  Annals of the University “Constan

 • Page 405 and 406:

  Annals of the University “Constan

 • Page 407 and 408:

  Annals of the University “Constan

 • Page 409 and 410:

  Annals of the University “Constan

 • Page 411 and 412:

  Annals of the University “Constan

 • Page 413 and 414:

  Annals of the University “Constan

 • Page 415 and 416:

  Annals of the University “Constan

 • Page 417 and 418:

  Annals of the University “Constan

 • Page 419 and 420:

  Annals of the University “Constan

 • Page 421 and 422:

  Annals of the University “Constan

 • Page 423 and 424:

  Annals of the University “Constan

 • Page 425 and 426:

  Annals of the University “Constan

 • Page 427 and 428:

  Annals of the University “Constan

 • Page 429 and 430:

  Annals of the University “Constan

 • Page 431 and 432:

  Annals of the University “Constan

 • Page 433 and 434:

  Annals of the University “Constan

 • Page 435 and 436:

  Annals of the University “Constan

 • Page 437 and 438:

  Annals of the University “Constan

 • Page 439 and 440:

  Annals of the University “Constan

 • Page 441 and 442:

  Annals of the University “Constan

 • Page 443 and 444:

  Annals of the University “Constan

 • Page 445 and 446:

  Annals of the University “Constan

 • Page 447 and 448:

  Annals of the University “Constan

 • Page 449 and 450:

  Annals of the University “Constan

 • Page 451 and 452:

  Annals of the University “Constan

 • Page 453 and 454:

  Annals of the University “Constan

 • Page 455 and 456:

  Annals of the University “Constan

 • Page 457 and 458:

  Annals of the University “Constan

 • Page 459 and 460:

  Annals of the University “Constan

 • Page 461 and 462:

  Annals of the University “Constan

 • Page 463 and 464:

  Annals of the University “Constan

 • Page 465 and 466:

  Annals of the University “Constan

 • Page 467 and 468:

  Annals of the University “Constan

 • Page 469 and 470:

  Annals of the University “Constan

 • Page 471 and 472:

  Annals of the University “Constan

 • Page 473 and 474:

  Annals of the University “Constan

 • Page 475 and 476:

  Annals of the University “Constan

 • Page 477 and 478:

  Annals of the University “Constan

 • Page 479 and 480:

  Annals of the University “Constan

 • Page 481 and 482:

  Annals of the University “Constan

 • Page 483 and 484:

  Annals of the University “Constan

 • Page 485 and 486:

  Annals of the University “Constan

 • Page 487 and 488:

  Annals of the University “Constan

 • Page 489 and 490:

  Annals of the University “Constan

 • Page 491 and 492:

  Annals of the University “Constan

 • Page 493 and 494:

  Annals of the University “Constan

 • Page 495 and 496:

  Annals of the University “Constan

 • Page 497 and 498:

  Annals of the University “Constan

 • Page 499 and 500:

  Annals of the University “Constan

 • Page 501 and 502:

  Annals of the University “Constan

 • Page 503 and 504:

  Annals of the University “Constan

 • Page 505 and 506:

  Annals of the University “Constan

 • Page 507 and 508:

  Annals of the University “Constan

 • Page 509 and 510:

  Annals of the University “Constan

 • Page 511 and 512:

  Annals of the University “Constan

 • Page 513 and 514:

  Annals of the University “Constan

 • Page 515 and 516:

  Annals of the University “Constan

 • Page 517 and 518:

  Annals of the University “Constan

 • Page 519 and 520:

  Annals of the University “Constan

NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS ... - Wseas.us
NEW ASPECTS of APPLIED INFORMATICS ... - Wseas.us
PREDICTIVE MODEL OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM ...
Sustainability and equity aspects of total sanitation ... - WaterAid
Total Quality Management Issues in Milling ... - Iaom-mea.com
Sustainability and equity aspects of total sanitation ... - WaterAid
Sustainability and equity aspects of total sanitation ... - WaterAid
[+]The best book of the month Applying Quality Management in Healthcare: A Systems Approach [FULL]
Applied Management Science - Inderscience Publishers
Using Personal Checklists to Facilitate Total Quality Management
Quality Awards (19 Nov 2004) - Total Quality Management
High quality papers on theoretical, empirical and applied topics ...
Volume 2, ISSUE2/2011 - Review of Applied Socio-Economic ...
Advanced Applied Project Management - UCSC Extension Silicon ...
Managing Travel Demand: Applying European Perspectives to U.S. ...
2007 version - Waikato Management School - The University of ...
Volume 3, ISSUE1/2012 - Review of Applied Socio-Economic ...
Total Quality Management as a Strategic Tool - prime journals limited
Student Handbook - Waikato Management School - The University ...
2006 version - Waikato Management School - The University of ...
2007 version - Waikato Management School - The University of ...
aspects of total quality management implementation - Recent Journal
Applying Total Quality Management to the Educational Process*
Download Applying Total Quality Management to Systems ...
Total Quality Management Applied to Schools - National Forum Journals
Aspect® Quality Management
quality function deployment and the development of a total quality ...
Aspects in Quality Management in Forensic Medicine
Financial Aspects of Marketing Management - Pearson Learning ...