Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Cách giải: 2 Ta có: S = 2S ⇔ 2π Rh + 2π R = 4πRh ⇔ R = h tp xq Câu 14: Đáp án B Phương pháp: k n! + Công thức chỉnh hợp: An = n ≥1;0 ≤ k ≤ n;n ∈Z n − k ! ( ) ( ) k n! + Công thức tổ hợp: Cn = n ≥1;0 ≤ k ≤ n;n ∈Z k! n − k ! Cách giải: Ta có: A k n = k!.C nên đáp án B sai. k n Câu 15: Đáp án C Phương pháp: ( ) ( ) +) Dựa vào đồ thị hàm số nhận xét những đặc điểm của đồ thì và chọn kết luận đúng. Cách giải: Dựa vào đồ thị hàm số suy ra đồ thị hàm số đồng biến trên ( − 1;0 ) và ( 2; +∞) , nghịch biến trên ( −∞; − 1) và( 0;2 ) Câu 16: Đáp án D Phương pháp: +) Đường thẳng x a +) Đường thẳng y b Cách giải: TXĐ: D = ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) = được gọi là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f ( x) nếu: limf ( x) x→a = được gọi là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f ( x) nếu: lim f ( x) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = 1. 1 1+ 1 Ta có lim y = lim x = = 1⇒ tiệm cận ngang y = 1. x →+∞ x →+∞ 1 1 1− x 2 1 1+ 1 Lại có lim y = lim x = = −1⇒ tiệm cận ngang y = − 1. x →−∞ x →−∞ 1 − 1 − 1− x 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đồ thị hàm số y = Câu 17: Đáp án D x + 1 2 x −1 có tất cả 3 cận đứng và tiệm cận ngang. x→±∞ = ±∞ = b MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Phương pháp: +) Phương trình Cách giải: Phương trình 2 ax + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt ⇔ ∆ > 0 2 x + bx + 2 = 0 có hai nghiệm phân biệt Trang 14 2 ⇔ ∆ = b − 8 > 0 * Vì b là số chấm của con súc sắc nên 1 ≤ b ≤ 6,b ∈N ⇒ b ∈{ 3;4;5;6 } Vậy xác suất cần tìm là 4 = 2 6 3 Câu 18: Đáp án C Phương pháp: +) Phương trình đường thẳng đi điểm M ( x ; y ;z ) và có VTPT n = ( a;b;c) ( ) ( ) ( ) a x − x + b y − y + c z − z = 0. 0 0 0 0 0 0 +) Hai vecto u; v cùng thuộc một mặt phẳng thì mặt phẳng đó có VTPT là: n = ⎡ u, v ⎤ ⎣ ⎦ Cách giải: Mặt phẳng ( α) chưa điểm M và trục Ox nên nhận n ⎡ α = OM;u ⎤ ⎣ O x ⎦ là một VTPT. ⎧ ⎪OM = ( 1;0; −1) 0 −1 −1 1 1 0 Mà ⎨ ⇒ nα = ⎡OM;u ⎤ O x = ( 0 0 ; 0 1 ; 1 0 ) = ( 0; −1;0 ) uO x = ( 1;0;0 ⎣ ⎦ ⎪⎩ ) Kết hợp với ( α) đi qua điểm ( ) ( ) ( ) Câu 19: Đáp án B Phương pháp: M 1;0; −1 ⇒ α : −y − y − 0 = 0 ⇔ y = 0 +) Xác định góc giữa đường thẳng BC’ và mặt phẳng ( ) ABB'A ' sau đó dựa các tam giác vuông để tìm tan của góc đó. Cách giải: ⎧C'A ' ⊥ A 'B' Ta có: ⎨ ⇒ C'A ' ⊥ ( ABB'A ') ⇒ ( BC'' ( ABB'A ')) = C'BA ' ⎩C'A ' ⊥ A 'A A 'C' a a 2 ⇒ tan ( BC'; ( ABB'A ')) = tan C'BA ' = = = = A 'B 2 2 2 2 A 'B' + BB' a + a 2 Câu 20: Đáp án A f '( x) +) Sử dụng công thức tính đạo hàm của hàm số: ( loga f ( x ))' = . f x .ln a Cách giải: 2x 1 ' 2 2 Ta có f '( x) = = ⇒ f '( 0) = 2x 1 ln 3 2x 1 ln 3 ln 3 ( + ) ( + ) ( + ) ( ) có phương trình: DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN vào MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG