Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Gọi X là biến cố: “cả hai bạn Việt và Nam nằm chung một bảng đấu’ n X = C C = Số kết quả thuận lợi cho biến cố X là: ( ) 1 6 Vậy xác suất cần tính P ( X ) Câu 5: Đáp án C 1 n n ⎛ ⎞ Ta có ⎜ x + ⎟ = ⎝ x ⎠ ∑ k = 0 C x k n−2k n ( ) ( ) n X 30 3 = = = . n Ω 70 7 0 1 Theo đề ta có C + C = 24 ⇔ 1+ n = 24 ⇔ n = 23. n Số hạng chứa x mũ nguyên dương thỏa Do k ∈Z nên { 1;2;3;...;11} n k ∈ . Suy ra có 12 số hạng chứa x mũ nguyên dương. 0 1 2 10 11 Do đó S = C + C + C + ... + C + C . 23 23 23 23 23 Để ý rằng C + C + C + ... + C + C = 2 0 1 2 22 23 23 23 23 23 23 23 và C C , C C ,..., C C 0 23 1 22 11 12 23 23 23 23 23 23 2 2 30 n 23 n − 2k > 0 ⇔ k < = . 2 2 22 11 = = = nên 2 ( 2 ) 2 Vậy S là một số chính phương. Câu 6: Đáp án C S = = . Ta có: a a ( k ) a ( k ) ( k ) = + 4 − 1 + 3 = + 4 − 2 + 4 − 1 + 2.3 k k −1 k −2 1 ( ) ( ) ( )( ) = ... = a = 4 1+ 2 + ... + k − 1 + 3 k − 1 = 2k + 3 k − 1 ( )( ) a 2 3 1 3 1 Suy ra: lim kn kn + kn − ⎛ ⎞⎛ ⎞ = lim = lim ⎜ 2k + ⎟⎜ k − ⎟ = k 2 n n ⎝ n ⎠⎝ n ⎠ Do đó: lim Câu 7: Đáp án C Ta có: ( x − ) a 2 2018 n + a4n + a 2 + ... + a 2018 4 n 4 n 1 2 + 4 2 + 4 2 + ... + 4 2 = 2 2018 an + a2n + a 2 + ... + a 2018 1 2 + 2 2 + 2 2 + ... + 2 2 2 n 2 n n ( x −1) − n( x −1) n x + nx + n − 1 lim = lim 1 1 ( x − ) x→2 2 x→2 2 = 2019 2 + 1 . 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 8: Đáp án C = lim x→1 = lim x→1 x→1 n−1 n−2 ( ... 1) x + x + + x + − n x −1 n− ( 1 n− x − 1) + ( x 2 − 1 ) + ... + ( x −1) x −1 n− (( 1 n− 2 n− ) ( 3 n− x x x x 4 ) ) = lim + + ... + 1 + + + ... + 1 + ... + 1 2 ( −1) n n n − n = ( n − 1) + ( n − 2 ) + ... + 1 = = . 2 2 Hàm số xác định và liên tục trên các khoảng ( −∞ ;1) và ( ) 1;+∞ . Suy ra hàm số xác định và liên tục trên R ⇔ hàm số xác định và liên tục tại điểm x = 1. lim = lim + + 1 = 3 . Ta có f ( x 2 ) ( x x ) − − x→1 x→1 ⎛ π ⎞ π lim f ( x) = lim msin x msin m f ( 1) + + ⎜ ⎟ = = = . x→1 x→1 ⎝ 2 ⎠ 2 x = 1 ⇔ lim f x = lim f x = f 1 ⇔ m = 3. Hàm số liên tục tại điểm ( ) ( ) ( ) Câu 9: Đáp án B Xét hàm số ( ) sin 2x sin cos + − x→1 x→1 f x = m + x − x Rõ ràng f ( x ) là hàm số liên tục trên R cho nên ( ) ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ Ta có f ⎜ ⎟ = 1 > 0, f ⎜ − ⎟ = − 1 < 0 (với mọi m). ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎛ π ⎞ ⎛ π ⎞ Suy ra f ⎜ − ⎟. f ⎜ ⎟ < 0, ∀m . ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎡ π π ⎤ f x liên tục trong đoạn ⎢ − ; ⎣ 2 2 ⎥ ⎦ ⎛ π π ⎞ Do đó theo định lí trung gian phương trình đã cho có nghiệm x0 ∈ ⎜ − ; ⎟ ⎝ 2 2 ⎠ Suy ra A, C sai Kiểm tra thấy x = 0 không phải là nghiệm của phương trình đã cho, suy ra D sai. Vậy chỉ có B đúng. Câu 10: Đáp án C − Sai từ bước 3 bởi vì f ( ) + − Do f '( 0 ) f '( 0 ) ≠ nên '( 0) ( ) − ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN f x f 0 −x − 0 ' 0 = lim = lim = −1 − − x→0 x − 0 x→0 x − 0 f không tồn tại. www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN