Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Do x ∈Z nên x ∈{ −2; − 1;0} . www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy bất phương trình đã cho có 3 nghiệm nguyên. Câu 23: Đáp án D 1 3 3 2 3 −1 a ( a + a ) Ta có P 5 5 2 5 −8 a ( a − a ) a + 1 1 = = = 8 2 . a − 1 a + 1 Câu 24: Đáp án B 1 1 1 1 log a. b = log a a. b = loga a + loga b = + log a a b . 3 3 3 3 Ta có 3 ( ) ( ( )) ( ) Câu 25: Đáp án C ⎧ 3 4 ⎧− 5 < −4 < ⎪4 5 Ta có ⎨ ⇒ 0 < a < 1 và 1 −5 −4 ⎨ ⇒ b > . ⎩a > a ⎪ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 4 ⎞ logb < logb ⎪ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎩ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 5 ⎠ Vậy 0 < a < 1; b > 1. Câu 26: Đáp án D Ta có M Tương tự A A A A = 1 1 8 log ⇒ = 10 . A Câu 27: Đáp án D 0 0 A 10 100. A = = 8 2 6 10 . A = Khi đó 1 6 0 2 10 2018 1 2018−1 2 − 2 2 Ta có y ' = 2018. ( x + x + 1 ) .( x + x + 1) = 2018 ( 2x + 1 ).( x + x + 1) Câu 28: Đáp án B x x x Ta có ( 2 3) ( 2 3) 1 ( 2 3) + − = ⇒ − = ( ) 1 ( 2 + 3) 1 Đặt t = ( t > 0) , phương trình đã cho trở thành 2 + 3 x 1− a t + − = ⇔ t − t + − a = t x ( ) 2 4 0 4 1 0 * Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt ⇔ phương trình (*) có 2nghiệm dương phân biệt ⎧t1 + t2 = 4 > 0 ⇔ ⎨ ⇔ a < 1. ⎩t1t 2 = 1− a > 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có x1 x2 2+ 3 ( ) Vì t 1 t 2 4 ( 2 + 3) ( 2 + 3) x1 log 3 2 x1 −x2 t1 3 3 3 x2 t2 3. − = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = + = nên điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình ( ) Khi đó 1− a = 3.1 = 3 ⇔ a = − 2. Câu 29: Đáp án B π 2 ∫ Ta có ( ) 0 π 2 π 1 2x −1− sin x dx = x − x + cos 2 x| = π ⎛ ⎞ 1. 0 ⎜ − ⎟ − ⎝ 4 2 ⎠ Suy ra a = 4, b = 2. Vajay a + b = 6 (B sai). Câu 30: Đáp án A 4 ∫ 4 Ta có f ( x) dx f ( x) f ( ) f ( ) f ( ) Vậy ( ) 70 = ' = = 4 − 1 = 4 − 30 1 f 4 = 100. Câu 31: Đáp án C dx Đặt t = ln x ⇒ dt = . x Khi đó ( ) ln ln x dx = x ∫ ∫ ln tdt ⎧ dt ⎧u = ln t ⎪du = Đặt ⎨ ⇒ ⎨ t . Khi đó ⎩dv = dt ∫ ln tdt = t ln t − t + C . ⎪ ⎩v = t ( ) ln ln ∫ x dx = ln x .ln ( ln x ) − ln x + C . x Câu 32: Đáp án C ⎧ 1 ⎧ ⎪u = ln ( x + 3) ⎪du = dx Đặt ⎨ ⇒ ⎨ x + 3 ⎪⎩ dv = dx ⎪ ⎩v = x 6 6 6 Khi đó ln ( 3) ln ( 3) 0 0 0 | x x + dx = x x + | − dx x + 3 ∫ ∫ x = x + 3 Vậy ( ) . f x Câu 33: Đáp án A 1 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com * có 2 nghiệm t = 3; t = 1. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017