Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Do x ∈Z nên x ∈{ −2; − 1;0} . www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vậy bất phương trình đã cho có 3 nghiệm nguyên. Câu 23: Đáp án D 1 3 3 2 3 −1 a ( a + a ) Ta có P 5 5 2 5 −8 a ( a − a ) a + 1 1 = = = 8 2 . a − 1 a + 1 Câu 24: Đáp án B 1 1 1 1 log a. b = log a a. b = loga a + loga b = + log a a b . 3 3 3 3 Ta có 3 ( ) ( ( )) ( ) Câu 25: Đáp án C ⎧ 3 4 ⎧− 5 < −4 < ⎪4 5 Ta có ⎨ ⇒ 0 < a < 1 và 1 −5 −4 ⎨ ⇒ b > . ⎩a > a ⎪ ⎛ 3 ⎞ ⎛ 4 ⎞ logb < logb ⎪ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎩ ⎝ 4 ⎠ ⎝ 5 ⎠ Vậy 0 < a < 1; b > 1. Câu 26: Đáp án D Ta có M Tương tự A A A A = 1 1 8 log ⇒ = 10 . A Câu 27: Đáp án D 0 0 A 10 100. A = = 8 2 6 10 . A = Khi đó 1 6 0 2 10 2018 1 2018−1 2 − 2 2 Ta có y ' = 2018. ( x + x + 1 ) .( x + x + 1) = 2018 ( 2x + 1 ).( x + x + 1) Câu 28: Đáp án B x x x Ta có ( 2 3) ( 2 3) 1 ( 2 3) + − = ⇒ − = ( ) 1 ( 2 + 3) 1 Đặt t = ( t > 0) , phương trình đã cho trở thành 2 + 3 x 1− a t + − = ⇔ t − t + − a = t x ( ) 2 4 0 4 1 0 * Phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt ⇔ phương trình (*) có 2nghiệm dương phân biệt ⎧t1 + t2 = 4 > 0 ⇔ ⎨ ⇔ a < 1. ⎩t1t 2 = 1− a > 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 18 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Ta có x1 x2 2+ 3 ( ) Vì t 1 t 2 4 ( 2 + 3) ( 2 + 3) x1 log 3 2 x1 −x2 t1 3 3 3 x2 t2 3. − = ⇔ + = ⇔ = ⇔ = + = nên điều này xảy ra khi và chỉ khi phương trình ( ) Khi đó 1− a = 3.1 = 3 ⇔ a = − 2. Câu 29: Đáp án B π 2 ∫ Ta có ( ) 0 π 2 π 1 2x −1− sin x dx = x − x + cos 2 x| = π ⎛ ⎞ 1. 0 ⎜ − ⎟ − ⎝ 4 2 ⎠ Suy ra a = 4, b = 2. Vajay a + b = 6 (B sai). Câu 30: Đáp án A 4 ∫ 4 Ta có f ( x) dx f ( x) f ( ) f ( ) f ( ) Vậy ( ) 70 = ' = = 4 − 1 = 4 − 30 1 f 4 = 100. Câu 31: Đáp án C dx Đặt t = ln x ⇒ dt = . x Khi đó ( ) ln ln x dx = x ∫ ∫ ln tdt ⎧ dt ⎧u = ln t ⎪du = Đặt ⎨ ⇒ ⎨ t . Khi đó ⎩dv = dt ∫ ln tdt = t ln t − t + C . ⎪ ⎩v = t ( ) ln ln ∫ x dx = ln x .ln ( ln x ) − ln x + C . x Câu 32: Đáp án C ⎧ 1 ⎧ ⎪u = ln ( x + 3) ⎪du = dx Đặt ⎨ ⇒ ⎨ x + 3 ⎪⎩ dv = dx ⎪ ⎩v = x 6 6 6 Khi đó ln ( 3) ln ( 3) 0 0 0 | x x + dx = x x + | − dx x + 3 ∫ ∫ x = x + 3 Vậy ( ) . f x Câu 33: Đáp án A 1 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com * có 2 nghiệm t = 3; t = 1. DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)