Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) 2 2 2 2UMBI + UMBI = 3UMBI −150 → UMBI = 50 V. U = 2 2U = 100 2 AMI MBI Câu 33: Đáp án D + Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện: U N = Ir → đồ thị có dạng là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ ( I > 0) Câu 34: Đáp án B + Ta có ⎛ π π ⎞ = − → = + − − ⎟ ⎝ ⎠ 2 2 2 x2 x x1 A2 A A1 2AA1 cos⎜ 3 6 2 2 A1 − 3AA1 + A − 16 = 0 , để phương trình này có nghiệm A 1 thì ∆ = − + ≥ → ≤ → = cm 2 A 64 0 A 8cm A max 8 → Gia tốc cực đại có độ lớn a = ω A = 10 .8 = 8m / s Câu 35: Đáp án D max v 32 + Bước sóng của sóng λ = = = 64 cm f 50 2 2 2 max M và N ngược pha, giữa MN còn có 3 điểm cùng pha với M → MN = λ + λ + λ + 0,5λ = 224 cm Câu 36: Đáp án A λ + I là trung điểm của AB → AI = = 5 → λ = 40 cm 8 2 I dao động với biên độ A1 = AB →Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B bằng biên độ 2 T của I là ∆ t = = 0, 2 → T = 0,8 s 4 λ 40 → Quãng đường sóng truyền đi trong 2s là S = vt = t = 2 = 100 cm T 0,8 Câu 37: Đáp án A 1 v + Mối liên hệ giữa chu kì sóng T, tần số f, vận tốc truyền sóng v và bước sóng λ là f = = T λ Câu 38: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN pn 10.360 + Tần số do máy phát ra f = = = 60 Hz 60 60 Câu 39: Đáp án B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là S = 4A = 10 + 18 = 28cm → A = 7cm → L = 2A = 14 cm http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 40: Đáp án C + Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thì điện áp luôn vuông pha với dòng điện. u − u 25 −15 → Z = = = 50Ω 2 2 2 2 1 2 L 2 2 2 2 i2 − i1 0,5 − 0,3 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017