Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định ( ) 2 2 2 2UMBI + UMBI = 3UMBI −150 → UMBI = 50 V. U = 2 2U = 100 2 AMI MBI Câu 33: Đáp án D + Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện: U N = Ir → đồ thị có dạng là một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ ( I > 0) Câu 34: Đáp án B + Ta có ⎛ π π ⎞ = − → = + − − ⎟ ⎝ ⎠ 2 2 2 x2 x x1 A2 A A1 2AA1 cos⎜ 3 6 2 2 A1 − 3AA1 + A − 16 = 0 , để phương trình này có nghiệm A 1 thì ∆ = − + ≥ → ≤ → = cm 2 A 64 0 A 8cm A max 8 → Gia tốc cực đại có độ lớn a = ω A = 10 .8 = 8m / s Câu 35: Đáp án D max v 32 + Bước sóng của sóng λ = = = 64 cm f 50 2 2 2 max M và N ngược pha, giữa MN còn có 3 điểm cùng pha với M → MN = λ + λ + λ + 0,5λ = 224 cm Câu 36: Đáp án A λ + I là trung điểm của AB → AI = = 5 → λ = 40 cm 8 2 I dao động với biên độ A1 = AB →Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần li độ của B bằng biên độ 2 T của I là ∆ t = = 0, 2 → T = 0,8 s 4 λ 40 → Quãng đường sóng truyền đi trong 2s là S = vt = t = 2 = 100 cm T 0,8 Câu 37: Đáp án A 1 v + Mối liên hệ giữa chu kì sóng T, tần số f, vận tốc truyền sóng v và bước sóng λ là f = = T λ Câu 38: Đáp án C DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN pn 10.360 + Tần số do máy phát ra f = = = 60 Hz 60 60 Câu 39: Đáp án B MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 13 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com + Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là S = 4A = 10 + 18 = 28cm → A = 7cm → L = 2A = 14 cm http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 40: Đáp án C + Đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thì điện áp luôn vuông pha với dòng điện. u − u 25 −15 → Z = = = 50Ω 2 2 2 2 1 2 L 2 2 2 2 i2 − i1 0,5 − 0,3 ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 14 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)