Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trong tro thực vật chứa nhiều K 2 CO 3 ⇒ Khi đốt đồng sẽ cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K 2 CO 3 . Câu 37: Đáp án A Ta có phản ứng: Gly-Ala + 2KOH → H 2 NCH 2 COOK + H 2 NCH(CH 3 )COOK + H 2 O. + Ta có: n H2NCH2COOK = 1,13 = 0,01 mol 113 ⇒ m = 0,01 × (75 + 89 – 18) = 1,45 gam Câu 38: Đáp án C Sơ đồ phản ứng: ⎧FeO ⎧Fe ⎧Fe ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Fe O ⇔ H SO ⎨Fe ⎯⎯→ ⎨SO ⎪ 2− − 3 4 ⎪ ⎪ ⎩Fe Ol ⎩SO4 ⎩Cl 2+ 3+ 3+ Cl2 2− 2 3 2 4 4 Khối lượng muối tăng là do có thêm lượng Cl-. 97,5 − 90,4 ⇒ n − = = 0,2 Cl 35,5 Ta thấy, Fe 2+ phản ứng với Cl 2 . ⇒ n 2 = n = 0,2 + − Fe Cl Trong 90,4 gam muối khan có FeSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 . Ta có: 152 n + 400 ( ) = 90,4 ⇔ ( ) = 0,15 FeSO n n Fe SO Fe SO 4 2 4 3 2 4 3 Quy đổi hỗn hợp đầu về FeO và Fe 2 O 3 . Khối lượng hỗn hợp là: m = 0,2×72 + 0,15×160 = 38,4 Câu 39: Đáp án B 4 chất có trong X có CTPT lần lượt là: C 3 H 4 O 2 , C 5 H 8 O 2 , C 4 H 6 O 2 và C 4 H 6 O 4 . + Ta có n CO2 ↑ = n BaCO3 = 0,5 mol. ● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C 3 H 4 O 2 ⇒ C 3 H 4 O 2 → 3CO 2 + 2H 2 O ⇒ n H2O = 0,5.2 = 1 ⇒ m H2O = 6 gam. 3 3 ● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C 5 H 8 O 2 ⇒ C 5 H 8 O 2 → 5CO 2 + 4H 2 O DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ n H2O = 0,5.4 = 0,4 ⇒ m H2O = 7,2 gam. 5 ⇒ 6 < m H2O < 7,2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 40: Đáp án C Từ n Hỗn hợp 2 khí và khối lượng 2 khí ⇒ n N2 = 0,01 và n H2 = 0,1 mol. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn e ta có n NH4 + = 0,3× 2 − 0,02× 10 + 0,1× 2 8 ⇒ n HCl = 12n N2 + 2n H2 + 10n NH4 + = 0,69 mol. Sơ đồ bài toán: Mg 0,3( mol ) 2+ ⎧Mg : 0,3 ⎪ + ⎧HCl : 0,69 ⎪K : a ⎧N2 : 0,02 + ⎨ → ⎨ + + ⎨ + H 2 O ⎩KNO3 : a ⎪NH 4 : 0,025 ⎩H 2 : 0,1 0,205 ⎪ − ⎩Cl : 0,69 = 0,025 mol. + Bảo toàn điện tích hoặc bảo toàn nitơ ⇒ n K + = 0,065 mol. ⇒ m Muối = 0,3×24 + 0,065×39 + 0,025×18 + 0,69×35,5 = 34,68 gam. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER