Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Trong tro thực vật chứa nhiều K 2 CO 3 ⇒ Khi đốt đồng sẽ cung cấp thêm cho cánh đồng ở mùa vụ sau một lượng kali dưới dạng K 2 CO 3 . Câu 37: Đáp án A Ta có phản ứng: Gly-Ala + 2KOH → H 2 NCH 2 COOK + H 2 NCH(CH 3 )COOK + H 2 O. + Ta có: n H2NCH2COOK = 1,13 = 0,01 mol 113 ⇒ m = 0,01 × (75 + 89 – 18) = 1,45 gam Câu 38: Đáp án C Sơ đồ phản ứng: ⎧FeO ⎧Fe ⎧Fe ⎪ ⎪ ⎪ ⎨Fe O ⇔ H SO ⎨Fe ⎯⎯→ ⎨SO ⎪ 2− − 3 4 ⎪ ⎪ ⎩Fe Ol ⎩SO4 ⎩Cl 2+ 3+ 3+ Cl2 2− 2 3 2 4 4 Khối lượng muối tăng là do có thêm lượng Cl-. 97,5 − 90,4 ⇒ n − = = 0,2 Cl 35,5 Ta thấy, Fe 2+ phản ứng với Cl 2 . ⇒ n 2 = n = 0,2 + − Fe Cl Trong 90,4 gam muối khan có FeSO 4 và Fe 2 (SO 4 ) 3 . Ta có: 152 n + 400 ( ) = 90,4 ⇔ ( ) = 0,15 FeSO n n Fe SO Fe SO 4 2 4 3 2 4 3 Quy đổi hỗn hợp đầu về FeO và Fe 2 O 3 . Khối lượng hỗn hợp là: m = 0,2×72 + 0,15×160 = 38,4 Câu 39: Đáp án B 4 chất có trong X có CTPT lần lượt là: C 3 H 4 O 2 , C 5 H 8 O 2 , C 4 H 6 O 2 và C 4 H 6 O 4 . + Ta có n CO2 ↑ = n BaCO3 = 0,5 mol. ● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C 3 H 4 O 2 ⇒ C 3 H 4 O 2 → 3CO 2 + 2H 2 O ⇒ n H2O = 0,5.2 = 1 ⇒ m H2O = 6 gam. 3 3 ● Giả sử hỗn hợp chỉ chứa C 5 H 8 O 2 ⇒ C 5 H 8 O 2 → 5CO 2 + 4H 2 O DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ⇒ n H2O = 0,5.4 = 0,4 ⇒ m H2O = 7,2 gam. 5 ⇒ 6 < m H2O < 7,2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 11 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Câu 40: Đáp án C Từ n Hỗn hợp 2 khí và khối lượng 2 khí ⇒ n N2 = 0,01 và n H2 = 0,1 mol. http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảo toàn e ta có n NH4 + = 0,3× 2 − 0,02× 10 + 0,1× 2 8 ⇒ n HCl = 12n N2 + 2n H2 + 10n NH4 + = 0,69 mol. Sơ đồ bài toán: Mg 0,3( mol ) 2+ ⎧Mg : 0,3 ⎪ + ⎧HCl : 0,69 ⎪K : a ⎧N2 : 0,02 + ⎨ → ⎨ + + ⎨ + H 2 O ⎩KNO3 : a ⎪NH 4 : 0,025 ⎩H 2 : 0,1 0,205 ⎪ − ⎩Cl : 0,69 = 0,025 mol. + Bảo toàn điện tích hoặc bảo toàn nitơ ⇒ n K + = 0,065 mol. ⇒ m Muối = 0,3×24 + 0,065×39 + 0,025×18 + 0,69×35,5 = 34,68 gam. ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 12 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC