Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT QUỐC HỌC HUẾ- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-D 5-A 6-A 7-B 8-D 9-D 10-C 11-B 12-B 13-B 14-C 15-A 16-B 17-D 18-C 19-D 20-C 21-C 22-A 23-C 24-A 25-B 26-A 27-A 28-A 29-D 30-D 31-C 32-C 33-D 34-B 35-D 36-A 37-A 38-C 39-B 40-B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT Câu 1: Đáp án D 2π Q0 + Chu kì của mạch dao động LC: T = = 2π ω I Câu 2: Đáp án C ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT QUỐC HỌC HUẾ- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT + Phương trình x = 2t cos0,5πt cm không biểu diễn dao động điều hòa. Câu 3: Đáp án B 0 −2 −4 −5 + Từ thông qua diện tích S được xác định bởi Φ = B.Scos α = 5.10 .12.10 .cos60° = 3.10 Wb. Câu 4: Đáp án D + 1 f và f2 là hai giá trị của tần số cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch → f = f f = 49,64 = 56 Hz là giá trị của tần số để công suất tiêu 0 1 2 thụ trên mạch là cực đại (mạch xảy ra cộng hưởng). → P > P 3 4 Câu 5: Đáp án A + Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa một bụng và một nút liền kề là một phần tư lần bước sóng. Câu 6: Đáp án A + Khi sóng âm truyền qua các môi trường thì tần số của sóng luôn không đổi. Câu 7: Đáp án B 2 2 U R U + Công suất tiêu thụ trên biến trở P = = 2 2 R + r + Z R + r + Z ( ) ( ) → Để công suất này là cực đại thì mẫu số phải nhỏ nhất: ( ) ( ) 2 2 2 2 → R + r R − R + r − Z = 0 → R = r + Z = 80Ω L 0 L 2 2 L L DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Tổng trở của mạch khi đó ( ) ( ) R 2 2 2 2 2 2 L Z = R + r + Z = 80 + r + 80 − r = 2.80 + 160r MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC