Views
5 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT QUỐC HỌC HUẾ- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-D 2-C 3-B 4-D 5-A 6-A 7-B 8-D 9-D 10-C 11-B 12-B 13-B 14-C 15-A 16-B 17-D 18-C 19-D 20-C 21-C 22-A 23-C 24-A 25-B 26-A 27-A 28-A 29-D 30-D 31-C 32-C 33-D 34-B 35-D 36-A 37-A 38-C 39-B 40-B DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN VẬT Câu 1: Đáp án D 2π Q0 + Chu kì của mạch dao động LC: T = = 2π ω I Câu 2: Đáp án C ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 2018 THPT QUỐC HỌC HUẾ- LẦN 1 Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT + Phương trình x = 2t cos0,5πt cm không biểu diễn dao động điều hòa. Câu 3: Đáp án B 0 −2 −4 −5 + Từ thông qua diện tích S được xác định bởi Φ = B.Scos α = 5.10 .12.10 .cos60° = 3.10 Wb. Câu 4: Đáp án D + 1 f và f2 là hai giá trị của tần số cho cùng công suất tiêu thụ trên mạch → f = f f = 49,64 = 56 Hz là giá trị của tần số để công suất tiêu 0 1 2 thụ trên mạch là cực đại (mạch xảy ra cộng hưởng). → P > P 3 4 Câu 5: Đáp án A + Trên một sợi dây đang có sóng dừng, khoảng cách giữa một bụng và một nút liền kề là một phần tư lần bước sóng. Câu 6: Đáp án A + Khi sóng âm truyền qua các môi trường thì tần số của sóng luôn không đổi. Câu 7: Đáp án B 2 2 U R U + Công suất tiêu thụ trên biến trở P = = 2 2 R + r + Z R + r + Z ( ) ( ) → Để công suất này là cực đại thì mẫu số phải nhỏ nhất: ( ) ( ) 2 2 2 2 → R + r R − R + r − Z = 0 → R = r + Z = 80Ω L 0 L 2 2 L L DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Tổng trở của mạch khi đó ( ) ( ) R 2 2 2 2 2 2 L Z = R + r + Z = 80 + r + 80 − r = 2.80 + 160r MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 8 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER