Views
9 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Suy ra −1 ⎡ ⎛ ⎞ B'D ';MN ⎤ ⎣ ⎦ = ⎜ −1; −1; ⎟ ⎝ 2 ⎠ 1 1 1 ⎡B'D';MN ⎤ ⎛ ⎞ ⎣ ⎦ .NB' 1 NB' = 0; ;0 ⇒ ⎡B'D';MN ⎤.NB' = − ⇒ d( MN;B'D' ) = = 2 ⎜ ⎟ = ⎝ 2 ⎠ ⎣ ⎦ 2 ⎡B'D';MN⎤ 3 3 ⎣ ⎦ 2 Cách 2: Gọi P là trung điểm của C' D' suy ra d = d ( O; ( MNP) ) Dựng OE ⊥ NP;OF ⊥ ME ⇒ d = OF = Câu 32: Đáp án C Phương pháp: 2 Gọi M ( a;a )( ) Cách giải: P , tính MO.OE MO + OE 2 2 2 MA theo a và tìm GTNN của 2 2 ⎛ 2 1 2 Gọi M ( a;a ) ⇒ MA = ( a + 2) + a − = f ( a) ⎜ ⎝ 2 ⎞ ⎟ 2 ⎠ Khi đó ( ) ( ) 2 3 trong đó MA ⎛ 1 ⎞ f ' a = 2 a + 2 + 2⎜a − ⎟.2a = 4a + 4 = 0 ⇔ a = −1 ⎝ 2 ⎠ Lại có: lim f ( a) Min f ( a) f ( 1) MAmin x→∞ Câu 33: Đáp án B Phương pháp: 5 5 = +∞ ⇒ = − = ⇒ = R 4 2 2 a 2 a MO = a;OE = ⇒ d = 4 3 +) Gắn hệ trục tọa độ Oxy sao cho tâm O trùng với tâm của viên gạch hình vuông. Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông. +) Tính diện tích của một cánh hoa ở góc phần tư thứ nhất. Xác định các phương trình parabol tạo nên cánh hoa đó. +) Sử dụng công thức ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng. Cách giải: Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ: A 20;20 , xét hình phẳng ở góc phân tư thứ nhất. Với ( ) 2 2 Hai Parabol có phương trình lần lượt là: = ( ) và = ( ) Do Parabol ( P ) qua điểm ( ) 1 Do Parabol ( P2 ) qua điểm A( 20;20 ) y a x P 1 x ay P 2 20 1 x A 20;20 ⇒ a = = ⇒ y = 2 20 20 20 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 19 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2 20 1 y ⇒ a = = ⇒ y = ⇔ y = 20x 2 20 20 20 20 2 3 ⎛ x ⎞ ⎛ 2 3 x ⎞ 400 S = ∫ ⎜ 20x − ⎟dx = ⎜ 20x − ⎟ = ⎝ 20 ⎠ ⎝ 3 60 ⎠ 3 0 0 Câu 34: Đáp án D Phương pháp: +) Tính thể tích của mực nước ban đầu V 1 +) Gọi R là bán kính của viên billiards hình cầu, tính thể tích khối cầu V 2 +) Tính thể tích mực nước lúc sau V +) Từ giả thiết ta có phương trình V = V1 + V 2, tìm R. Cách giải: 2 2 Thể tích mực nước ban đầu là: V = π r h = π .5,4 .4,5 1 1 1 20 Gọi R là bán kính của viên bi ta có sau khi thả viên bi vào cốc, chiều cao của mực nước bằng 2R, do đó tổng thể tích của nước và bi sau khi thả viên bi vào trong cốc là: ( ) V = π r . 2R = π .5,4 .2R 2 2 1 4 Thể tích của quả cầu là: V( C) = π R 3 2 4 3 2 Ta có: V = V1 + V2 ⇔ 5, 4 .4,5 + R = 5, 4 .2R 3 Giải phương trình trên với điều kiện R < 4,5 ⇒ R = 2,7cm Câu 35: Đáp án B Phương pháp: Chuyển vế, đưa phương trình về dạng ( ) R ( ) Cách giải: Xét hàm số f ( x) = a x − 9x −1( x ∈ R ) f 0 = 0;f ' x = a ln a − 9 Ta có: ( ) ( ) x 3 f x ≥ 0∀x ∈ ⇔ min f x ≥ 0 Để f ( x) ≥ 0( ∀x ∈ R) thì Min f ( x) = 0 = f ( 0) ⇒ f ( x) là hàm đồng biến trên [ ) 0 9 ( −∞;0] suy ra ( ) Câu 36: Đáp án A Phương pháp: Đặt R 3 4 f ' 0 = 0 ⇔ a ln a = 9 ⇔ a = e ≈ 8103. Vậy a ∈( 10 ;10 ⎤ ⎦ . 2 t = x − x + 1, tìm khoảng giá trị của t. Xét bất phương trình f ( t) ≥ 0 trên khoảng vừa tìm được ( ) R ⇔ M t ≥ 0 0;+∞ và nghịch biến trên DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 20 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT