Views
3 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định U 26 ⎛ ∆U ∆I ⎞ ⎛ 1 0,01 ⎞ R = = = 100Ω ⇒ ∆ R = R ⎜ + ⎟ = 100 + ≈ 8Ω I 0,26 U I ⎜ 26 0,26 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ Do đó R = ( 100 ± 8) Ω Câu 37: Đáp án A Giả sử mạch có tính chất cảm kháng Z L > ZC ( ) 2 ⎧ 2 R0 = R1R 2 = Z L − Z ⎡R = R1 ⎪ ⎢ ⇒ P1 = P2 ⇒ ⎨ 2 R R U ⎣ = 2 ⎪R1 + R2 = ⎩ P chuẩn hóa R0 = 1⇒ Z LC = 1 (Dĩ nhiên Z LC là hằng số). ⎛ π ⎞ 7π → = . = ∠ ⎡⎣ + L − C ⎤⎦ = ⎜ 2 2∠ ⎟ 1+ = 4∠ ⎝ 3 ⎠ 12 * R u Z i ( I ϕ ) R ( Z Z ) i ( i) * 0 0 0 0 U 4 1 R = R → Z = = = 2 ⇔ R + Z = 2 ⎯⎯⎯→ R = 3 ⇒ R = 2 3 u 0 2 2 Z LC = 1 1 1 1 LC 1 2 I01 U ∠ϕ 0 u 2 = = = = ∠ Z2 R2 + ( ZL − ZC ) i i Câu 38: Đáp án A ⎧1 ( ) ⎫ C 7π 4∠ 12 π 2 3 1 + i 4 3 2 ⎪ k A1 + A2 = 8W 2 ⎪ ⎪ ⎬ ⇒ A1 = 3A2 ⎪1 2 k ( A1 − A2 ) = 2W ⎪ 2 2 2 ⎪ ⎪⎭ A3 − A1 − A2 2 1 ⎨ ⇒ cos ∆ ϕ = = − ⇒ ∆ϕ ≈ 109, 47° ⎪ ⎧ 3 2A1 A2 3 A 1 ( ) 2 1 = A3 ⎪1 k A1 − A2 = 2W 2 2 ⎪ 2 2 ⎪ kA3 = 4W ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→⎨ ⎪ 2 ⎪ 1 A2 = A3 ⎪⎩ ⎪⎩ 2 2 Bình luận: Để nhanh chóng tìm được kết quả ta chuẩn hóa nhanh như sau ( 1 2 ) ( ) ⎧ A + A ⎪4 = ⎪ A − A *Lập tỉ giữa 2 trong 3 phương trình trên ta được: ⎨ 2 ⎪ A3 ⎪2 = ⎩ A − A 1 2 ( ) DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1 2 2 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 15 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chuẩn hóa ⇒ ∆ϕ ≈ 109, 47° Câu 39: Đáp án A *Từ đồ thị ta có ⎧ 1 A2 = 2 2 2 ⎪ 3 A3 − A1 − A2 1 A1 = 1⇒ ⎨ ⇒ cos ∆ ϕ = = − ⎪ 2 2 2A1 A2 3 A3 = ⎪⎩ 3 max ⎧U L = UC U R U 5 max 5 Tại tần số góc ω = ω0 ⇒ ⎨ ⇒ = = ⇒ U max R = U ⎩U UC U L 7 7 R = U 1 1 98 U ⇒ n = = = ⇒ U 1,5 U 2 ( 5 / 7) 2 m = ≈ U R 73 − 1 1 n 2 k − − 1− 2U LU C 2 Câu 40: Đáp án A Bỏ qua trọng lực. ⎧a = 0 ⎧x = v t x 0 ⎪ ⎪ y= 0,5d ⎨ e. E e.U ⇒ ⎨ 1 ⎯⎯⎯→ x = v 2 0. ⎪ay = = y = a a yt y ⎩ m md ⎪ ⎩ 2 −19 d ay l eU 10 1,6.10 .20 6 ≥ ⇔ 0. ≥ 1 ⇒ 0 ≥ = . = ≈ 4,7.10 / −31 ay d d m 4 9,1.10 d x l v v l m s ----- HẾT ----- DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN L MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 16 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn