Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 31: Tính nguyên hàm ∫ ( ) ln ln x dx. x A. ln x.ln ( ln x) + C. B. ( ) C. ln x.ln ( ln x) − ln x + C. D. ( ) 6 6 6 Câu 32: Cho ln ( + 3) = ln ( + 3) − ( ) 0 0 0 ln x.ln ln x + ln x + C. ln ln x + ln x + C. ∫ x dx x x ∫ f x dx . Tìm hàm số f ( x ) . x x 3 A. f ( x) = x. B. f ( x) = x 2 . C. f ( x) = . D. f ( x) + x 2 3 ∫ 3t − 2t + 3 dt = x + 2 . 0 Câu 33: Tìm tập nghiệm của phương trình ( ) A. S = { 1;2} B. { 1;2;3 } Câu 34: Cho ( ) 2 S = C. S = ∅ D. S = R 1 = . x + 3 P : y = x + 1 và đường thẳng d : mx − y + 2 = 0 . Tìm m để diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và d đạt giá trị nhỏ nhất: A. 1 . 2 B. 3 4 C. 1 D. 0 Câu 35: Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi ( ) h ' t = 3at + bt và : Cho ( ) 2 - Ban đầu bể không có nước. 3 - Sau 5 giây thì thể tích nước trong bể là 150m . 3 - Sau 10 giây thì thể tích nước trong bể là 1100m . Tính thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây. 3 A. 8400 m . B. 3 2200 . Câu 36: Gọi z1 , z2 , z3, z 4 là 4 nghiệm của phương trình 1 1 1 1 T = + + + : z z z z 2 2 2 2 1 2 3 4 3 m C. 600 m . D. h t là thể tích nước bơm được sau t giây. 4 3 2 z z z z A. 5 B. 5 . C. 7 . 4 4 Câu 37: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất sao cho z = z + 1+ i A. 3 4200 m . − − 2 − 2 + 4 = 0 . Tính 3 D. 9 . 4 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − 1 1 . 2 − 2 i B. − i C. − 1 1 . 2 + 2 i D. i www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 6 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 38: Trên mặt phẳng Oxy, tìm tập hợp các điểm M biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 1 ≤ z − 2i < 2 : A. Hình tròn tâm I ( 0;2) và bán kính R = 2. B. Hình tròn tâm I ( 0;2) và bán kính R = 1. C. Hình tròn tâm ( 0;2) kính R ' = 1. D. Hình tròn tâm ( 0;2) I và bán kính 2 I và bán kính 2 R = đồng thời trừ đi phần trong của hình tròn tâm ( 0;2) R = đồng thời trừ đi hình tròn tâm ( 0;2) Câu 39: Trong các số cho dưới đây, số phức nào là số phức thuần ảo? A. ( 2 3i )( 2 3i ) + − B. ( 2 + 2i) 2 + + − D. 2 − 3 i 2 + 3i C. ( 2 3i) ( 2 3i) I bán I bán kính R ' = 1. Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), AB a, BC a 3, SA a = = = . Một mặt phẳng ( ) thể tích khối chóp S.AHK theo a. 3 3 a 3 a 3 A. V S. AHK = . B. V S. AHK = . 20 30 3 3 a 3 a 3 C. V S. AHK = . D. V S. AHK = . 60 90 α qua A vuông góc SC tại H và cắt SB tại K. Tính Câu 41: Cho hình chóp S.ABC có đáy là ABC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy. 3 Biết hình chóp S.ABC có thể tích bằng a . Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng (SBC): A. 6a 195 d = . B. 65 4a 195 d = . C. 195 4a 195 d = . D. 65 8a 195 d = . 195 Câu 42: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy (ABCD). Gọi H là trung điểm của AB, SH = HC, SA = AB . Gọi α là góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD). Tính giá trị của tanα . A. 1 . 2 B. 2 . 3 C. 1 . 3 D. 2. Câu 43: Một nhà máy sản xuất nước ngọt cần làm các lon dựng dạng hình trụ với thể tích đựng được là V. Biết rằng diện tích toàn phần nhỏ nhất thì tiết kiệm chi phí nhất. Tính bán kính của lon để tiết kiệm chi phí nhất. V A. 3 . 2π V B. 3 . 3π V C. 3 . 4π V D. 3 . π DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 7 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT