Views
8 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 24 BỘ ĐỀ TN- SỐ 03 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-C 2-A 3-D 4-C 5-A 6-B 7-D 8-B 9-C 10-D 11-B 12-D 13-B 14-C 15-C 16-C 17-A 18-B 19-D 20-B 21-D 22-A 23-B 24-A 25-A 26-C 27-A 28-A 29-B 30-D 31-A 32-C 33-A 34-A 35-A 36-C 37-B 38-C 39-A 40-C 41-A 42-C 43-C 44-A 45-B 46-C 47-B 48-D 49-B 50-A DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 9 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định BỘ ĐỀ 2018 MÔN TOÁN Câu 1: Đáp án C ⎧sin x ≠ 0 π Điều kiện ⎨ ⇔ sin 2x ≠ 0 ⇔ x ≠ k , k ∈ Z ⎩cos x ≠ 0 2 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 ĐỀ TUYỂN CHỌN CHẤT LƯỢNG CAO SỐ 24 BỘ ĐỀ TN- SỐ 03 Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT n n n 2 2 2 2 Ta có y = ( 2cot x) + ( 2 + tan x) ≥ 2 ( 2 + cot x) ( 2 + tan x) 2 2 ( x x) ⎤ ( ) n n n = 2 ⎡ ⎣ 5 + 2 tan + cot ⎦ ≥ 2 5 + 4 = 2.3 π y = ⇔ x = x ⇔ x = ± ⇔ x = ± + k k ∈Z 4 n 2 2 min 2.3 tan cot tan 1 π , Câu 2: Đáp án A Phương trình đã cho tương đương với ( ) Do x ( 0; π ) ∈ nên ⎧5π 17π 5π ⎫ x ∈ ⎨ ; ; ⎬ ⎩18 18 6 ⎭ . Vậy tổng các nghiệm là 37 π 18 Câu 3: Đáp án D ⎛ 3π ⎞ 2 1− cos x − 3 cos 2x = 1+ 1+ cos⎜ 2x − ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⇔ − 2cos x = 3 cos 2x − sin 2x 3 1 ⇔ − cos x = cos 2x − sin 2x 2 2 ⎛ π ⎞ ⇔ cos( π − x) = cos⎜ 2x + ⎟ ⎝ 6 ⎠ ⎡ 5π 2π ⎢ x = + k 18 3 ⇔ ⎢ , k ∈Z ⎢ 7π x = − + k2π ⎢⎣ 6 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 10 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết