Views
7 months ago

Bộ đề thi thử THPT QG 2018 Các môn TOÁN - LÍ - HÓA Các trường THPT Cả nước CÓ HƯỚNG DẪN GIẢI (Lần 7) [DC09042018]

https://app.box.com/s/ndw8wijyug5fr425ktyaixesjd9264hw

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Cách giải: Đặt 2 ⎛ 1 ⎞ 3 3 t = x − x + 1 = ⎜ x − ⎟ + ≥ ⎝ 2 ⎠ 4 4 2 http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Khi đó BPT trở thành ( ) Ta có: ( ) a f ' t = 1+ = 0 ⇔ t = − a t Mặt khác ( ) t→+∞ Với a 0 f ( t) ⎛ ⎡3 ⎞⎞ f t = t + 1+ a ln t ≥ 0 ⎜ t ∈ ⎢ ; +∞ ⎟⎟ ⎝ ⎣ 4 ⎠⎠ ⎛ 3 ⎞ 7 3 lim f t = +∞ ;f ⎜ ⎟ = + a ln ⎝ 4 ⎠ 4 4 > ⇒ đồng biến trên ⎡3 ⎞ ⎢ ; +∞ ⎟ ⎣ 4 ⎠ ⎛ ⎡3 ⎞⎞ 7 3 ⇒ f ( t) ≥ 0⎜∀t ∈ ⎢ ; +∞⎟ ⇔ Min f ( t) = + a ln ≥ 0 4 ⎟ ⎝ ⎣ ⎠⎠ 4 4 ⎡3 ⎞ ⎢ ; +∞ ⎟ ⎣4 ⎠ −7 3 −7 a ln a 4 6,08. 4 4 3 ln 4 a 6;7 . ⇔ ≥ ⇔ ≤ ≈ Vì đề bài yêu cầu tìm số thực lớn nhất nên suy ra ∈ ( ] Câu 37: Đáp án A Phương pháp: 2 VB'.ACC'A' = V − VB'.BAC = V, với V là thể tích khối lăng trụ. 3 Tính thể tích khối lăng trụ. Cách giải: Dựng B'M ⊥ A′ C′ ⇒ B'M ⊥ (ACC′ A ′) Dựng MN ⊥ AC ' ⇒ AC' ⊥ (MNB') Khi đó (( ) ( )) AB'C' ; AC'A ' = MNB' = 60 a 2 B'M a 6 Ta có: B'M = ⇒ MN = = 2 tan MNB' 6 Mặt khác Trong đó Suy ra AA'=a Thể tích lăng trụ MN A A ' tan AC'A ' = = C' N A 'C' a 6 a 2 2 2 a 3 MN = ;MC' = ⇒ C'N = C'M − MN = 6 3 3 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 2 3 3 AB a V 2 a V = .A A ⇒ V B'.ACC'A' = V − VB'.BAC = V − = V = 2 2 3 3 3 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 21 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 38: Đáp án D Phương pháp: +) Từ giả thiết iz + 2 − i = 1, tìm ra đường biểu diễn ( C) của các số phức z. +) Gọi A, B lần lượt là điểm biểu diễn của z 1;z2 ⇒ z1 − z2 = AB ⇒ vị trí của AB đối với đường tròn ( ) C . ⇒ z + z = OA + OB 1 2 +) Sử dụng công thức trung tuyến tính OA + OB 2 2 +) Sử dụng BĐT Bunhiascopsky tìm GTLN của OA + OB Cách giải: Ta có: iz + 2 − i = 1 ⇔ i( x + yi) + 2 − i = 1với ( z x yi ( x; y ) = + ∈ R ) 2 2 ⇔ ( x − 1) + ( y − 2 ) = 1⇒ M ( x; y) biểu diễn z thuộc đường tròn tâm ( ) Lại có: z1 + z2 = OA + OB I 1; 2 bán kính R = 1. 2 2 2 2 OA + OB AB 2 2 Mặt khác theo công thức trung tuyến ta có: OI = − ⇒ OA + OB = 8 2 4 2 OA + OB ≥ OA + OB ⇒ OA + OB ≤ 4 2 2 Theo BĐT Bunhiascopsky ta có: ( ) ( ) 2 Câu 39: Đáp án Phương pháp: x : y − y ' x x − x + y +) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ ( )( ) 0 0 0 0 +) Thay tọa độ điểm B vào phương trình tiếp tuyến, suy ra phương trình có dạng ( ) của b để phương trình đó có nghiệm duy nhất. +) Phương trình ( ) b = f x 0 tìm điều kiện b = f x 0 có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi đường thẳng y = b cắt đồ thị hàm số = ( ) tại một điểm duy nhất. Lập BBT của đồ thị hàm số ( ) y f x 0 Cách giải: Phương trình tiếp tuyến của ( ) ( )( ) y = 3x − 6x x − x + x − 3x 2 3 2 0 0 0 0 0 3 2 C tại M ( x 0; x0 − 3x0 ) có dạng: Do tiếp tuyến đi qua điểm ( ) ( )( ) Để có đúng một tiếp của ( C) đi qua ( ) Xét hàm số y = f x 0 và kết luận. 0;b ⇒ b = 3x − 6x − x + x − 3x = − 2x + 3x 2 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 DIỄN ĐÀN TOÁN - - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 2 B 0;b thì phương trình b = − 2x + 3x có duy nhất một nghiệm. 3 2 2 ⎡x = 0 ⇒ y = 0 y = − 2x + 3x ⇒ y ' = − 6x + 6x = 0 ⇔ ⎢ ⎣x = 1⇒ y = 1 0 0 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Trang 22 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
CHƯƠNG 8 AXIT CACBOXYLIC VÀ CÁC DẪN XUẤT
Các triệu chứng ở nhà thuốc Hướng dẫn xử lý các bệnh thông thường (Bản thứ bảy) Alison Blenkinsopp,Paul Paxton,John Blenkinsopp
DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC