Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

• tolerancije

• tolerancije dužinskih mjera strojnih dijelova, • tolerancije oblika i položaja pojedinačnih površina strojnih dijelova, • tolerancije kvalitete hrapavosti površina strojnih dijelova. U pravilu se propisuju tolerancije samo za dimenzije dijelova, koji su važni za sparivanje s drugim dijelovima. Ostale dimenzije su tzv. slobodne mjere, čije odstupanje nazivnih vrijednosti praktično ne utječe na funkcionalnost strojnih dijelova, ukoliko su ta odstupanja u granicama koje su određene uobičajenim proizvodnim postupkom. Obično za njih vrijede tolerancije slobodnih mjera, koje su određene postupkom obrade i svrstane u razrede, u ovisnosti o točnosti izrade, proizvodnog procesa i upotrebljavanih radnih strojeva. Sistem tolerancija slobodnih mjera tako daje konstruktoru povratne informacije o predviđenim odstupanjima dimenzija u određenom proizvodnom procesu. Po potrebi se na radioničkim crtežima strojnih dijelova daje primjedba o stupnju točnosti slobodnih mjera. One se pri kontroli izratka načelno ne kontroliraju, osim u iznimnim slučajevima (upadljivo velika odstupanja, veća odstupanja težine, itd.). Izbor različitih stupnjeva točnosti izrade također ovisi o tipu proizvodnje. U procesu obrtničke maloserijske proizvodnje, zaključna faza obrade strojnih dijelova se obično izvodi u postupku montaže, čime se postiže veliki stupanj točnosti sastavnih dijelova i samog stroja. To ima za posljedicu da je obično isti postupak potrebno ponoviti i u slučaju zamjene dotrajalih i istrošenih dijelova, što dakako povećava troškove održavanja. U industriji s velikoserijskom proizvodnjom zahtjevi ekonomičnosti nalažu završnu obradu prije montaže. Zato je potrebno pojedinačne elemente izraditi neovisno jednog od drugog, uspješno ih sastaviti u cjelinu, i zamjenjivati bez naknadne obrade i prilagođavanja. 1.5.1 Tolerancije dužinskih mjera i dosjedi Sistematizirane podatke o veličini dopuštenih odstupanja prilagođenih potrebama funkcionalnosti strojeva i mogućnostima ekonomične izrade i kontrole, sadržani su u standardiziranom sistemu tolerancija. U većini država, gdje spada i Republika Hrvatska, na snazi je ISO sistem tolerancija i dosjeda (ISO 286). 1.5.1.1 ISO sistem tolerancija dužinskih mjera ISO sistem tolerancija dužinskih mjera je predviđen za dužinske mjere svih dijelova strojeva u sklopovima, s iznimkom navojnih parova, valjnih ležajeva i zupčanika. Za te elemente su propisani posebni sistemi tolerancija u skladu s specifičnostima njihovih oblika i funkcije. U osnovi je ISO sistem tolerancija namijenjen za dimenzije kružnih oblika, iako je upotrebljiv i za druge oblike. Sistem razlikuje tolerancije vanjskih i unutrašnjih mjera. Vanjske mjere strojnih dijelova su te, kod kojih se dodirne površine mjernog pribora pri mjerenju naslanjaju izvan mjerene dužine (npr. promjer čepa, dužina vratila, itd.). U ISO sistemu tolerancija, veličine koje se odnose na vanjske dimenzije, označuju se malim slovima abecede. Unutrašnje dimenzije su te kod kojih se dodirne površine mjernog pribora naslanjaju unutar mjerene dužine (npr. provrt, dužina utora za pero, itd.). Pripadajuće veličine označuju se velikim slovima abecede. 9

a) b) nul-linija nazivna mjera Di tolerancijsko polje donja granična mjera gornja granična mjera D + odstupanje − 0 nul-linija nazivna mjera tolerancijsko polje (Di, di) tolerancija (T D, T d) donje odstupanje dimen. (EI, ei) tolerancijsko polje gornje odstupanje . (ES, es) tolerancija (T D, T d) gornje odstupanje (ES, es) donje odstupanje (EI, ei) Slika 1.1: Definiranje tolerancija dužinskih mjera a) mjere b) odstupanja Nazivna mjera (D i , d i ) je određena zahtijevana mjera (cjelobrojna ili decimalna), na čijoj se osnovi određuju granične mjere, određene s gornjim i donjim odstupanjem. Gornja granična mjera (D max, d max ) je najveća dopuštena granica mjere, a donja granična mjera (D min , d min ) najmanja dopuštena granica, između kojih, uključno s njima samima, se mora nalaziti stvarna mjera (D, d) strojnog dijela. Dakle D min ≤ D≤ D max , te d min ≤ d ≤ d max , slika 1.1a. Razlika između gornjeg i donjeg graničnog odstupanja naziva se tolerancija mjere (T D , T d ), ili ukratko tolerancija, a jednaka je također razlici gornje i donje granične mjere, slika 1.1b. Tolerancija je apsolutna vrijednost i zbog toga je bez predznaka. Gornje odstupanje je algebarska razlika između gornje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere i označava se slovima ES za vanjske mjere i es za unutrašnje mjere. Donje odstupanje je algebarska razlika između donje granične mjere i pripadajuće nazivne mjere, a označuje se slovima EI za unutrašnje mjere i ei za vanjske mjere. Nul-linija je, pri grafičkom prikazivanju graničnih mjera i dosjeda crta, koja označava nazivnu mjeru, i od koje mjerimo odstupanje. Stvarno odstupanje je algebarska razlika između stvarne izmjerene mjere i nazivne mjere, i mora se nalaziti između gornjeg i donjeg odstupanja, uključujući i njih. Dmax = Di + ES TD = Dmax − Dmin = ES − EI provrt (1.2) D = D + EI min i d = d + es max d = d + ei min i i T = d − d = es− ei osovina (1.3) d max min D max [mm] gornja granična mjera unutrašnje mjere (provrta) D min [mm] donja granična mjera unutrašnje mjere (provrta) d max [mm] gornja granična mjera vanjske mjere (osovine) d min [mm] donja granična mjera vanjske mjere (osovine) ES [mm] gornje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) EI [mm] donje odstupanje unutrašnje mjere (provrta) es [mm] gornje odstupanje vanjske mjere (osovine) ei [mm] donje odstupanje vanjske mjere (osovine) T D [mm] tolerancija unutrašnje mjere (provrta) T d [mm] tolerancija vanjske mjere (osovine) Tolerancijsko polje je u grafičkom prikazu tolerancija područje između crta koje prikazuju najveću i najmanju graničnu mjeru, slika 1.1a. U ISO tolerancijskom sistemu tolerancijsko polje je određeno veličinom tolerancije i njenim položajem obzirom na nul-liniju. Veličina tolerancije 10

 • Page 1 and 2: S V E U Č I L I Š T E U S P L I T
 • Page 3 and 4: 1. UVOD Strojarstvo je područje te
 • Page 5 and 6: Poznavanje materijala, njihovih kar
 • Page 7 and 8: 1.4 STANDARDIZACIJA I STANDARDI Na
 • Page 9: 1,60 1,60 2,00 2,50 2,50 3,15 1,60
 • Page 13 and 14: osnovna odstupanja mjera + − 0 A
 • Page 15 and 16: • Sistem jedinstvene osovine. U o
 • Page 17 and 18: Kao parametar hrapavosti često se
 • Page 19 and 20: a) V b) dV p g dG c) F d) F Slika 1
 • Page 21 and 22: 1 2 Slika 1.7: Trenje pri kotrljanj
 • Page 23 and 24: F vrijeme t Slika 1.8: Statičko op
 • Page 25 and 26: ∆F p = lim i ∆A→0 ∆A i . (1
 • Page 27 and 28: µ Poissonov koeficijent, konstanta
 • Page 29 and 30: l l Slika 1.14: Naprezanja od savij
 • Page 31 and 32: Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske
 • Page 33 and 34: 1.7.7 Složena stanja naprezanja U
 • Page 35 and 36: dvoosno, odnosno troosno stanje nap
 • Page 37 and 38: opterećenja, naprezanja i deformac
 • Page 39 and 40: ν σ R σ = (1.74) σ ν σ parcij
 • Page 41 and 42: 1.8.1.3.1 Karakteristike čvrstoće
 • Page 43 and 44: Slika 1.29: Formirana klizna ravnin
 • Page 45 and 46: a x b d c x σ d +σmax -σmax c a
 • Page 47 and 48: oj ciklusa Slika 1.36: Nastanak Smi
 • Page 49 and 50: σ max [N/mm 2 ] najveće naprezanj
 • Page 51 and 52: R -1 [N/mm 2 ] trajna dinamička č
 • Page 53 and 54: vrijednosti b D do vrijednosti 1. Z
 • Page 55 and 56: Slika 1.45: Definiranje parametara
 • Page 57 and 58: Gustoća vjerojatnosti oštećenje
 • Page 59 and 60: 2 ZAVARENI SPOJEVI Zavareni spojevi
 • Page 61 and 62:

  hlađenja. Time se utječe na pobol

 • Page 63 and 64:

  Teški metali. Bakar (Cu), mjedi (C

 • Page 65 and 66:

  Ako zavar prenosi opterećenja koja

 • Page 67 and 68:

  Posebnu pozornost treba posvetiti p

 • Page 69 and 70:

  τ s⊥ [N/mm 2 ] smično naprezanj

 • Page 71 and 72:

  a) b b) A 1 = b⋅t b A 1 = b⋅t t

 • Page 73 and 74:

  Pri tome je potrebno uzeti u obzir

 • Page 75 and 76:

  a) b) c) d) e) f) g) 60° 60° 55°

 • Page 77 and 78:

  F V ∆ lV = (3.4) CV ∆l V [mm] p

 • Page 79 and 80:

  1 F = F − F = F = F (1 −Φ ) rP

 • Page 81 and 82:

  obzir predznak −F rVmin . Najveć

 • Page 83 and 84:

  trenja F tr = F n ⋅µ N kut ρ',

 • Page 85 and 86:

  σ = σ + 3⋅τ ≤ 0,9⋅ R (3.30

 • Page 87 and 88:

  3.3.4 Vijčani spojevi s dosjednim

 • Page 89 and 90:

  W P η = = h W α + ρ ⋅d ⋅ π

 • Page 91 and 92:

  Kontrola opasnosti od izvijanja nav

 • Page 93 and 94:

  a) b) c) d) l 3,2 3,2 3,2 3,2 d a)

 • Page 95 and 96:

  p F F = = ≤ p 2 dop Aproj 2l2 ⋅

 • Page 97 and 98:

  a) b) c) 0,8 ili Konus 1:50 3,2 Kon

 • Page 99 and 100:

  M s [Nmm] moment savijanja; M s = F

 • Page 101 and 102:

  T p d T p D n D z a) b) Slika 4.11:

 • Page 103 and 104:

  Tabela 5.1 Osnovna svojstva i mogu

 • Page 105 and 106:

  h • uložni klinovi, koji se ula

 • Page 107 and 108:

  • aksijalno pokretnom glavinom, g

 • Page 109 and 110:

  5.5 STEZNI SPOJEVI 5.5.1 Nerastavlj

 • Page 111 and 112:

  Vrijednosti za R zv i R zg mogu se,

 • Page 113 and 114:

  0,2 0,32 0,53 0,67 0,78 0,83 0,87 0

 • Page 115 and 116:

  U praksi, proračun steznog spoja n

 • Page 117 and 118:

  ρ α/2 ρ F N F F r F p α/2 F tr

 • Page 119 and 120:

  Uz F tr,o ≅ F tr,g , također sli

 • Page 121 and 122:

  Sigurnost protiv klizanja je dakle:

 • Page 123 and 124:

  Radnja opruge grafički predstavlja

 • Page 125 and 126:

  U praksi se za opruge najviše upot

 • Page 127 and 128:

  a) b) F B s b B=n⋅b b h l h l n

 • Page 129 and 130:

  F F p α r a D d Slika 6.10: Zavojn

 • Page 131 and 132:

  kombinacijama, tabela 6.7. U takvim

 • Page 133 and 134:

  jednaki su kao za okrugle torzijske

 • Page 135 and 136:

  Popravni faktor naprezanja k t uzim

 • Page 137 and 138:

  7 OSOVINE I VRATILA Osovine služe

 • Page 139 and 140:

  M = M + M (7.1) 2 2 s sx sy l l B l

 • Page 141 and 142:

  Paraboloid se aproksimira nizom val

 • Page 143 and 144:

  ν potr ciklusa potrebni stupanj si

 • Page 145 and 146:

  R τ = b 1e · R et (7.21) b 1e fak

 • Page 147 and 148:

  što uzrokuje njihovo nejednoliko o

 • Page 149 and 150:

  f G m teoretski položaj težišta

 • Page 151 and 152:

  7.5.2 Torzijska kritična brzina vr

 • Page 153 and 154:

  8.1 KLIZNI LEŽAJEVI Klizni ležaje

 • Page 155 and 156:

  • granično podmazivanje (I), •

 • Page 157 and 158:

  Slika 8.8: Smještaj utora za podma

 • Page 159 and 160:

  izvedbama, čime se dobiva na kruto

 • Page 161 and 162:

  a) b) D H B H Slika 8.9: Radijalni

 • Page 163 and 164:

  8.1.3 Proračun radijalnih kliznih

 • Page 165 and 166:

  Iz izraza (8.8) također slijedi: (

 • Page 167 and 168:

  Provjera hidrodinamičkog plivanja

 • Page 169 and 170:

  8.2.1 Radijalni valjni ležajevi Ra

 • Page 171 and 172:

  8.2.2 Aksijalni valjni ležajevi Ak

 • Page 173 and 174:

  NA NN QJ igličasti ležajevi dvore

 • Page 175 and 176:

  f n 1 ⎛33,33 ⎞ = ε ⎜ ⎟ ⎝

 • Page 177 and 178:

  9.1.1 Čvrste spojke Čahurasta Šk

 • Page 179 and 180:

  ω 1 ϕ 1 ω 2 ϕ 1 =0 i 180 0 α c

 • Page 181 and 182:

  m α m α Za paralelne osovine II.

 • Page 183 and 184:

  Za sistem sa vezanim masama koje se

 • Page 185 and 186:

  M p 5 7 1 6 2 4 3 - - Radni strojev

 • Page 187 and 188:

  Ukupno vrijeme uključivanja: t + u

 • Page 189 and 190:

  Spojke za upuštanje u rad - Upotre

 • Page 191 and 192:

  • prijenosnici s neposrenim konta

 • Page 193 and 194:

  2) prijenosi za vratila koja se sij

 • Page 195 and 196:

  se kutevima pritiska u točki Y kao

 • Page 197 and 198:

  jednaka polumjeru zakrivljenosti (

 • Page 199 and 200:

  U odvalne postupke spadaju: e2.1) O

 • Page 201 and 202:

  ‣ Pomak profila ne mijenja korak

 • Page 203 and 204:

  Prekrivanje profila Znamo da se zah

 • Page 205 and 206:

  Ove sile moraju prenijeti vratila i

 • Page 207:

  Prednosti pužnih prijenosnika: Vrl

pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info