Views
4 years ago

ELEMENTI STROJEVA

J [kg⋅m] moment

J [kg⋅m] moment inercije mase strojnog dijela, vidi priručnike α [s -2 ] kutno ubrzanje Pri prijelazu iz pravocrtnog u kružno i pri kružnom gibanju neuravnoteženih masa, javljaju se dodatne inercijske sile zbog djelovanja normalnog ubrzanja. One se nazivaju centrifugalnim silama. Centrifugalne sile djeluju uvijek od središta vrtnje prema van u smjeru ekscentričnosti mase. Centrifugalna sila F c mase m, koja se giba po krivulji radijusa r s kutnom brzinom ω je jednaka: Fc 2 = m⋅r⋅ ω . (1.20) 1.6.1.5 Pritisak tekućina i plinova U zatvorenim posudama pritisak plina jednak je u svim smjerovima, a odgovarajuće opterećenje F t površine A, koja je podvrgnuta djelovanju pritiska p, izračuna se kao: Ft = p⋅ A (1.21) U tekućinama odgovarajuće opterećenje površine ispod površine tekućine određuje se prema F = ( p + ρ gh) A (1.22) t g p g [N/m 2 ] pritisak na površini tekućine ρ [kg/m 3 ] gustoća tekućine G [m/s 2 ] ubrzanje zemljine teže h [m] dubina pod površinom A [m 2 ] površina za koju se računa opterećenje 1.6.1.6 Opterećenje zbog deformacija Pojedini strojni dijelovi opterećeni su i zbog elastičnih deformacija ostalih sastavnih dijelova stroja. Ta opterećenja su posljedica pritezanja, ili tlačnih naprezanja u pojedinim spojevima (vijčani, zakovični, elastični spojevi), ili toplinskih dilatacija pod utjecajem promjena temperature. Odgovarajuće deformacije i rezultirajuća opterećenja podrobnije su obrađeni u poglavlju 1.7. 1.6.2 Opterećenja promjenjiva s vremenom Obzirom na vremensku promjenjivost, postoje: • statička opterećenja, • dinamička opterećenja. 1.6.2.1 Statička opterećenja Statička opterećenja su opterećenja, pri kojima se nakon postizanja nazivne vrijednosti njihova veličina i smjer sa vremenom ne mijenjaju, Slika 1.8. Pri statičkom opterećenju su svi dijelovi u statičkoj ravnoteži (1. Newtonow zakon). Statička opterećenja se u strojarskoj praksi rijetko javljaju, premda su često temelj proračuna čvrstoće strojnih dijelova. 21

F vrijeme t Slika 1.8: Statičko opterećenje 1.6.2.2 Dinamička opterećenja Dinamička opterećenja su ona opterećenja koja se tijekom vremena mijenjaju po veličini i/ili po smjeru. Promjene veličine opterećenja općenito mogu biti stohastičke, periodičke, ili harmoničke, slika 1.9. Postoje također udarna dinamička opterećenja, pri kojima se veličina opterećenja mijenja skokovito u vrlo kratkom vremenskom intervalu, tako da imaju karakter kratkotrajnog impulsa. a) b) c) F F T F t t t Slika 1.9: Vrste dinamičkih opterećenja a) stohastičko b) periodičko c) harmoničko T S obzirom na smjer djelovanja opterećenja razlikuju se: • istosmjerna i • izmjenična opterećenja. Pri proračunu strojnih dijelova periodička dinamička opterećenja najčešće se aproksimiraju s harmoničkim dinamičkim opterećenjima, a dodatni nepoželjni utjecaji zbog udarnih opterećenja uzimaju se u obzir faktorom radnih uvjeta, izraz (1.8). Pri harmoničkim opterećenjima veličina opterećenja se mijenja u intervalu između najmanje F min i najveće vrijednosti F max , pri čemu su amplituda dinamičkog opterećenja F A i srednje opterećenje F sr određeni kao: Fmax − Fmin FA = 2 (1.23) Fmax + Fmin Fsr = 2 (1.24) Karakter dinamičkih opterećenja uvijek se određuje s obzirom na koeficijent asimetrije r ciklusa opterećenja, koji je definiran kao omjer minimalnog i maksimalnog opterećenja ciklusa: r F min = (1.25) Fmax 22

ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
ISPIT IZ “ELEMENTI KONSTRUKCIJA II” Zadano: - FSB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog ...
Izvršni elementi na vozilu - AKTUATORI - Elektromehanički aktuatori
1 ELEMENTI VISOKOGRADNJE I – ispitna pitanja UVOD ZIDOVI ...
Udzbenik-skripta II deo.pdf
KORISNI I ŠTETNI ELEMENTI U ČELIKU - Mašinski fakultet u Zenici ...
Inženjerska geologija I dio
ZAGATNE STIJENE I DIJAFRAGME - PRIMJERI RADOVA ...