Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

i min I A min = (1.40) I

i min I A min = (1.40) I min [mm 4 ] najmanji moment inercije presjeka A [mm 2 ] površina poprečnog presjeka. Slobodna dužina izvijanja ovisi o načinu uklještenja elementa, kako je prikazano na slici 1.15. Slika 15: Slobodne dužine izvijanja za različite slučajeve učvršćenja vitkih elemenata Pri elastičnom izvijanju, tj. u slučaju kada izvijanje nastaje prije nego što naprezanja u elementu pređu granicu proporcionalnosti, kritično naprezanje izvijanja σ k određuje se po Eulerovom izrazu F E⋅ I E k 2 min 2 σk = = π = π 2 2 A lizv ⋅ A λ (1.41) pri čemu je kritično opterećenje, tj. kritična sila izvijanja F k određena kao F k E⋅ I = π ⋅ (1.42) 2 min 2 lizv Izrazi (1.41) i (1.42) vrijede za vitkost veću od kritične, koja se može izračunati iz izraza (1.41) za σ k = R p . Za vitkosti manje od kritične dolazi do neelastičnog izvijanja kod kojeg je naprezanje u elementu između granice proporcionalnosti i granice tečenja, pri čemu se za određivanje kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava. U području 60 ≤ λ ≤ λ kr dolazi do neelastičnog izvijanja, pri čemu se za određivanje kritičnih naprezanja izvijanja upotrebljava Tetmajerova empirijska formula: σk = σ0 −( σ0 − Rp) λ (1.43) λ σ 0 [N/mm 2 ] karakteristično naprezanje materijala, određuje se eksperimentalno R p [N/mm 2 ] granica proporcionalnosti λ k kritična vitkost, iz izraza 1.41 za σ k = R p . Tako svaki materijal ima drugačiju formulu za računanje σ k . Za neke važnije materijale ovi izrazi su dati u tablici 1.6. k 29

Tabela 1.6: Tetmajereve empirijske formule za naprezanje σ k pri neelastičnom izvijanju Materijal Vitkost λ σ k u N/mm 2 konstrukcijski čelik λ < 105 310 − 1,14⋅λ legirani čelik λ < 89 335 − 0,62⋅λ CrNi čelik λ < 86 470 − 2,30⋅λ čelični lijev λ < 112 303 − 1,29⋅λ sivi lijev λ < 80 776 − 12⋅λ + 0,053⋅λ 2 Granična vitkost ispod koje nema izvijanja može se izračunati iz izraza (1.43) za σ k = R p0,2 , i za čelične elemente iznosi približno 60. U tom području vitkosti prije će doći do gnječenja (tečenja) nego do izvijanja. Dopušteno opterećenje F dop , s kojim se može opteretiti strojni dio bez opasnosti od izvijanja, određuje se izrazom F dop F ν σ ⋅ A ν k k = = (1.44) ν stupanj sigurnosti protiv izvijanja ν = 5...10 u elastičnom području ν = 3...8 u neelastičnom području. 1.7.5 Smicanje Smična naprezanja uzrokuju sile koje djeluju duž promatranog presjeka. Čisti smik, prikazan na slici 1.16a je vrlo rijedak. Najčešće se smična naprezanja javljaju u kombinaciji s naprezanjima savijanja. Ako je udaljenost hvatišta poprečnih sila od promatranog presjeka mala obzirom na veličinu presjeka, naprezanja od savijanja se zanemaruju, slika 1.16b. a) b) F F ⎪⎪ A A A τ τ F ⎪⎪ F/2 F/2 Slika 1.16: Smična opterećenja i naprezanja a) čisti smik i b) inženjerski smik Raspored tangencijalnih naprezanja uslijed smičnih opterećenja ovisi o obliku presjeka i često ga nije lako odrediti. Zbog toga se najčešće računa s njihovom srednjom vrijednošću τ s , koja se određuje po izrazu: 30

HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
pdf format - Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja
Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima - Fakultet ...
Arhitektura, raziskave Architecture, Research - Fakulteta za arhitekturo
Å UMARSKI LIST 5-6/1996
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Å UMARSKI LIST 7-8/1980
Å UMARSKI LIST 1-2/2000 - HÅ D
HS fond treba ažurirati - Hrvatske šume
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
2. višedijelni tlačni elementi
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info