Views
3 years ago

ELEMENTI STROJEVA

Vidimo da se mehaničke

Vidimo da se mehaničke karakteristike pogonskih i radnih strojeva vrlo različitog oblika i teško ih je matematički definirati. Zato se ovisnost ω=ω(t) za pogonski radni stroj dobivaju najčešće grafičkim integriranjem: ω dω t = J1∫ - za pogonski dio T P −T tr ω 1 ω dω t = J 2 ∫ - za radni dio T R − T R ω 1 Ovako dobivene ovisnosti ω = ω(t) ucrtavaju se u dijagramu. Presjecište ovih krivulja daje nam vrijeme klizanja t 0 i brzine sinhronizacije ω 0 . ω t 0 ω 2 t ω 1 ω 0 Od trenutka t 0 mase pogonskog i radnog stroja su spojene i predstavljaju jednu cjelinu. Jednadžba gibanja (rotacije) zato glasi: T P − T R = dω ( J + 1 J 2 ) dt Zajednička promjena kutne brzine od ω 0 na ω s (brzina u stacionarnom stanju) dobiva se rješenjem ove jednadžbe t = t + 0.98ω dω s ( J1 + J 2 ) ∫ − ω T P T R Ukupni dijagram uključivanbja tane spojke u rad izgleda ovako: ω 1 0 ω 0 ω s ω 2 t 0 ω 0 t t s 185

Ukupno vrijeme uključivanja: t + u = t 0 t s Tarne spojke se najčešće izrađuju kao višelamelne tarne spojke dok se kod osobnih vozila najčešće koristi jednolamelana tarna spojka (sa dvije tarne površine): 186

ZDRAVSTVENA PSIHOLOGIJA - Zdravstveno veleu?ili?te Zagreb
Đilas, Milovan, Vlast, Naša reč, 1983.pdf
GODINA XXV ZAGREB BROJ 242/282 OŽUJAK 2011 ... - HEP Grupa
HISTORIJSKA GEOGRAFIJA HRVATSKE - Filozofski fakultet u Splitu
Å UMARSKI LIST 11-12/1993 - HÅ D
Upravni odbor »Hrvatskih šuma - Hrvatske šume
Radio HRS 1/05 - Hrvatski Radioamaterski Savez
• Voda život znači • Hrvatski pastirski pas tornjak - Fond za zaštitu ...
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
ELEMENTI STROJEVA - FESB
1 Elementi strojeva – pitanja i odgovori za kontrolni ispit
2. višedijelni tlačni elementi
4. Izvršni elementi (izvršni organi) - "Mihajlo Pupin" Kula
SKRIPTA RIJEÅ ENIH ZADATAKA IZ OTPORNOSTI MATERIJALA
Strength of structures and components.pdf - FESB
mehanika kontinuuma i reologija - Rudarsko-geološko-naftni fakultet
ELEKTRONIČKI ELEMENTI Repetitorij s ... - Student Info
Poglavlje 5 - Masinski elementi