Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

48) Searle, J. R. (1977): The philosophy of language. Oxford, Oxford University Press.

49) Searle, J. R. mfl. (1992): (On) Searle on conversation. Amsterdam, John Benjamins

Publishing Company.

50) Sørensen, T. B. (1988): Fænomenologisk mikrosociologi. Århus, Forlaget Gestus.

51) Sørensen, T. B. (1988): Taleture og hørekommunikation. Århus, Forlaget Gestus.

52) Sørensen, T. B. (1991): Sociologien i hverdagen – indføring i nyere gruppesociologi. Århus,

Forlaget Gestus.

53) Tomasello, M. (1999): The cultural origins of human cognition. Cambridge Mass., Harvard

University Press.

54) Tomasello, M. (2008): Origins of human communication. Massachusetts, Massachusetts

Institute of Technology.

55) Thomas, J. (1995): Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. London,

Longman Publishing.

56) Thomsen, I. B. (2000): Børns tale‐ og skriftsproglige vanskeligheder. Herning, Special‐

pædagogisk Forlag.

57) Thomson, L. (1997): The development of pragmatic competence: Past findings and future

directions for research. I Thomson, L. (red.): Children talking. The development of

pragmatic competence (kap. 1). Exeter, Multilingual Matters Ltd.

58) Tiegerman‐Faber, E. (2002): Autism Spectrum Disorder – learning to communicate. I

Bernstein, D. K. & Tiegerman‐Faber, E. (red.): Language and communication disorders in

children (kap. 11). Boston, Allyn & Bacon.

59) Vejleskov, H. (2003): Om børns forståelse af andre mennesker. København, Danmarks

Pædagogiske Universitets Forlag.

60) Vejleskov, H. (2007): Sprogbrug og sprogtilegnelse hos børn. Herning, Special‐

pædagogisk Forlag.

61) Vejleskov, H. & Vedeler, L. (1988): Sprogbrug i småbørnsgrupper. Hørsholm, Pædagogisk

Psykologisk Forlag.

62) Verhoeven, L. & van Balkom, H. (red.) (2004): Classification of developmental language

disorders. Theoretical issues and clinical implications. New Jersey, Lawrence Erlbaum

Associates Inc.

113

Similar magazines