Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Optagelserne giver dog også eksempler på, at E. ikke altid overholder maksimerne for

samarbejde i Grices forstand.

Brud på relationsmaksimen

Især maksimen om relation skaber med jævne mellemrum (4 ud af 8 tilfælde) vanskeligheder

for E., som nedenstående eksempel indikerer:

E: Og alle børnene må kom’ hjem til mig. Og ved du hvad jeg – på min plads? (ser hen mod sin

plads i garderoben)

M: Ja?!

E: Jeg har en… en… Du må godt få min papirsflyver, så ka’ du skyd’… (giver M. sin papirflyver)

imens (bilag 3, nr.9, l.8‐12).

E. foretager i eksemplet et emneskift i hver af sine to ytringer og bryder herved

relationsmaksimen. Et andet eksempel på emneskift ses i en situation, hvor E. siger ”Jeg er ik’

nogen tiger” og følger denne ytring op med at sige ”Du må ik’ være med i vores leg” (bilag 3,

nr.5, l.8). Sekvens 9 giver også et eksempel på et emneskift, hvor E. går fra at have

opmærksomhed på en papirflyver til at snakke om, at pigen hun leger med gerne må komme

hjem til hende (bilag 3, nr.9, l.2‐4).

Disse beskrevne emneskift skyldes formodentlig, at E. har vanskeligt ved at planlægge og

analysere emner i en samtale, hvilket er karakteristisk for børn med pragmatiske

sprogvanskeligheder (som nævnt i afsnit 7.2.).

Brud på mådesmaksimen

Overholdelsen af mådesmaksimen skaber ind imellem også problemer for E. (i 4 ud af 10

tilfælde), som følgende eksempel illustrerer:

E: (løber hen mod mig) A.?

A (mig): Mmmm…

E: Vi ska’ fi… øhm, jeg, jeg vil gern’… øhm, øhm…min julebamse op op... (bilag 3, nr.9, l.17‐19).

I denne situation formår E. ikke at udtrykke sig klart og direkte og overholder desuden ikke

maksimen om kvantitet, idet hun giver mere information end nødvendigt for samtalens formål.

68

Similar magazines