Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

Indholdsfortegnelse Indledning ..................................................................................................................................................................... 1 Baggrund 1 Talehandlinger ........................................................................................................................................................... 4 1.1. Direkte talehandlinger ................................................................................................................................ 4 1.1.1. J. R. Searles klassifikation af talehandliger ................................................................................... 5 2 Kommunikation og samarbejde ................................................................................................................................ 8 2.1. Kommunikativt samarbejde ....................................................................................................................... 8 2.1.1. Det fælles grundlag (”common ground”) ...................................................................................... 8 2.1.1. Sociale motivationer ...................................................................................................................... 9 2.2. Samarbejdsprincippet ifølge H. P. Grice .................................................................................................. 10 2.2.1. Samarbejdsprincippets fire maksimer ......................................................................................... 10 2.2.2. Overtrædelse af maksimerne ...................................................................................................... 11 2.2.3. Tolkning, forståelse og anvendelse af samarbejdsprincippet ..................................................... 12 3 Høflighed og face ..................................................................................................................................................... 14 3.1. Høflighed i forhold til kultur, udtryksmåde og køn ................................................................................. 14 3.2. Valget af høflighedsstrategi ..................................................................................................................... 15 3.3. Begrebet høflighed ................................................................................................................................... 15 3.4. Høflighed udtrykt via principper og maksimer ........................................................................................ 16 3.4.1. Leech og hans maksimer ............................................................................................................. 16 3.5. Høflighed og behandling af face ............................................................................................................... 18 3.5.1. Begrebet face ifølge Goffman og Brown & Levinson .................................................................. 18 3.5.2. Face‐truende handlinger (FTA) .................................................................................................... 19 3.5.3. Face‐truende handlinger og samtalestruktur ............................................................................. 26 4 Barnets sociale og kommunikative udvikling .......................................................................................................... 28 4.1. Social udvikling ......................................................................................................................................... 28 4.1.1. Socialitet vs. sociabilitet .............................................................................................................. 28 4.2. Kommunikativ udvikling ........................................................................................................................... 30 4.2.1. Kommunikativ kompetence ......................................................................................................... 30 4.3. Børns ytringsfunktioner ............................................................................................................................ 33 4.3.1. Iagttagelsesmetoden (Vejleskov & Vedeler) ............................................................................... 33 4.4. Talehandlingsteoriens betydning for børns sprogtilegnelse og sprogbrug ............................................ 34 4.4.1. Fælles opmærsomhed (”joint attention”).................................................................................... 35 5 Pragmatiske sprogvanskeligheder ........................................................................................................................... 36 5.1. Pragmatik .................................................................................................................................................. 36 5.2. Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) ................................................................................................... 36 5.2.1. Karakteristika for pragmatiske sprogvanskeligheder ................................................................. 37 5.2.2. Betegnelse for pragmatiske sprogvanskeligheder ...................................................................... 39 5.2.3. Identificering af pragmatiske sprogvanskeligheder .................................................................... 40 5.2.4. Relationen mellem SLI, PLI og autisme ........................................................................................ 41

Similar magazines