Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

(”conversational location”) – både med hensyn til ”lokal” organisering af turtagning og generel

samtalestruktur – er en afgørende faktor i forbindelse med forståelsen af en ytring. Desuden

har kritikerne på adskillige punkter omtalt måder, hvorpå betydningen af en face‐truende

handling indvirker på samtalestruktur.

B & L er på mange måder enige med kritikerne og tilføjer henvisninger til studier, der

påviser, at latter i en samtale er nøje afstemt efter forekomsten af face‐truende handlinger

(Jefferson, Sacks og Schegloff (1976) i Brown & Levinson (1987)), og at komplimenter

frembringer specifikke tur‐strukturer (Pomerantz (1978) i Brown & Levinson (1987)).

I overensstemmelse hermed argumenterer B & L (1987) for, at brud og mislighold af

turtagning – f.eks. afbrydelse, ignorering af valg af en anden samtaledeltager og manglende

respons – er face‐truende handlinger i sig selv, ligesom brud på samtaleåbnings‐ og

lukningsprocedurer også kan betegnes som FTA’er.

Før jeg går videre med analysen af mine data, finder jeg det relevant at redegøre for barnets

sociale og kommunikative udvikling. Jeg mener, det er vigtigt at have en grundlæggende viden

om børn med alderssvarende udvikling for at kunne undersøge og påvise, hvor børn med

sprogvanskeligheder (og andre vanskeligheder) befinder sig rent udviklingsmæssigt.

27

Similar magazines