Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

tonsgaard.net

Pragmatiske sprogvanskeligheder (PLI) - et single ... - Tonsgaard.net

8.5.3. Udøvelse mod modtagers negative face

Stærke negative følelsesudbrud

Ovenstående eksempler, der er et udtryk for E.’s voldsomme følelser, kan også betragtes som

udøvet mod modtagerens negative face. Hendes følelsesudbrud i disse nævnte situationer

(bilag 5, nr. 1, l.4; nr.2, l.11; nr.6, l.6; nr.7, l.1) fremstår nonverbale.

Ingen af situationerne forsøges nedtonet, da en sådan fysisk adfærd er meget direkte i sit

udtryk.

Ordrer

En anden måde at udøve face‐truende handlinger mod modtagerens negative face på er ved at

rette ordrer mod modtageren, som følgende eksempel viser:

M: (kaster med papirflyveren)

E: Nej, jeg ska’ stå… (vifter med armen for at signalere, hvor M. skal stå) Man ska’ gå ned på

det gule gulv! (bilag 5, nr.9, l.14‐15).

I denne situation ønsker E. at diktere legens regler og få M. til at følge dem, hvilket sker på en

direkte måde. Derved forsøger hun at tvinge M., hvilket ikke stemmer overens med måden at

benytte den negative høfligheds nedtoningsstrategi på.

Et andet eksempel på en af E.’s ytringer, der kan tolkes som en ordre, er ”Okay, nu’ mig!”

(bilag 5, nr.11, l.8), hvor E. direkte signalerer, at hun skal have den bamse, som den anden pige

har. Heller ikke her er ytringen forsøgt nedtonet.

Forslag

En langt mildere form for dikteren, der kan true modpartens negative face, er E.’s ytringer

formuleret som forslag, hvilket følgende situation er et eksempel på:

El: (tager tasken fra bænken) Hvem er det’s?

E: (vender sig om og kigger på El.) Det’ børnehavens (bilag 5, nr.13, l.2).

I denne situation kommer E. med et bud på, hvem tasken tilhører og benytter sig af en positiv

nedtoningsstrategi i samme ombæring; hun fordrer enighed ved at svare så konkret

82

Similar magazines