Views
4 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

javnu

javnu slušaonicu//sudnicu kako predstavnika saveta kao i svedoke navedene u istrazi. Zatim, počevši od te proceduralne faze, veće sudija može dakle odrediti da li se kredibilitet novih svedoka zasniva na onom kod prethodnih svekoda. Samo počevsi od takvog procesa reviziona procedura bi morala biti započeta tako omogućujući, u skladu sa članom 145 Pravilnika o proceduri i dokazivanju, određenje novog suđenja posle saslušanja učesnika u sudskom postupku. Kao brižljiv sudija koji poštuje pravila adekvatnog postupka, moram sebi priznati u svojoj duši i savesti da imam veoma ozbiljnu sumnju što se tiče krivice Milana Lukića kao i njegovog prisustva na mestima odvijanja zlodela. To bi zasluživalo, po mom mišljenju, za jedan panle sudija, do otpočnu revizioni postupak putem saslušanja svedoka kao što je to već bio slučaj u sporu Šljivančanin. Izveštaj sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, verna je francuska verzija. _______​_______​____________ Sudija Žan­Klod Antoneti (Jean­Claude Antonetti) Datum: prvi oktobar 2015 U Hagu Nizozemska

[Pečat Tribunala]

Srpski - nazad
Srpski - nazad
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
7rD4SaLyI
1760
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
"ološi" u mešc-u
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
BROJ 105 (.pdf) - Taboo
Pogledaj - Grad Užice
Aleksandrija
Pogledaj
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
BUD 2009.pub - Osnovna Å¡kola Budrovci
Maj 2005 - Vikend Magazin
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Balkanu!"
Glasnik MBV 2-17
Download (PDF format) - Europa Magazine
brOj 47 - Ekonomski fakultet
BROJ 101 (.pdf) - Taboo
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
svedočanstva 35
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
Brezici 4 2008.pdf - Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje ...
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
RaDionica na TEmu - REZ
Good_Questions
MOŽE LI BEZ PARTIJE?