Views
6 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

javnu

javnu slušaonicu//sudnicu kako predstavnika saveta kao i svedoke navedene u istrazi. Zatim, počevši od te proceduralne faze, veće sudija može dakle odrediti da li se kredibilitet novih svedoka zasniva na onom kod prethodnih svekoda. Samo počevsi od takvog procesa reviziona procedura bi morala biti započeta tako omogućujući, u skladu sa članom 145 Pravilnika o proceduri i dokazivanju, određenje novog suđenja posle saslušanja učesnika u sudskom postupku. Kao brižljiv sudija koji poštuje pravila adekvatnog postupka, moram sebi priznati u svojoj duši i savesti da imam veoma ozbiljnu sumnju što se tiče krivice Milana Lukića kao i njegovog prisustva na mestima odvijanja zlodela. To bi zasluživalo, po mom mišljenju, za jedan panle sudija, do otpočnu revizioni postupak putem saslušanja svedoka kao što je to već bio slučaj u sporu Šljivančanin. Izveštaj sastavljen na engleskom i francuskom jeziku, verna je francuska verzija. _______​_______​____________ Sudija Žan­Klod Antoneti (Jean­Claude Antonetti) Datum: prvi oktobar 2015 U Hagu Nizozemska

[Pečat Tribunala]

svedočanstva 35
Moj Pas 092017
iu_ARTUM1_2015-07
Ratovi tek dolaze.pdf - Liga socijaldemokrata Vojvodine
EUROPA NA TANJURU - Opatija.net
eURopa na RasKRižjU - Zarez
Pogledaj
NAUKA Embriolog dr Miodrag Stojkovi TERAPIJA SKROJENA PO ...
Fojnička škrinja broj 9 - Samostan Fojnica
EIC - Evropski puls 30 - Centar za građansko obrazovanje
iiiizz zz dddd aaaa jjjjee ee ssss aaaa vvvv eeee zzzz dddd rrrr uuuu
Defile bajkera - Bečejski mozaik
br. 113 siječanj / veljača 2010. tevet / švat / adar 5770. - Židovska ...
TABOO NEDELJNIK - BROJ 97 (.pdf)
putokaz 9
List učenika Osnovne škole Janka Leskovara ... - Pregrada.info
Amra SILAJD@I] - bhudruzenje.se
r@mc @j hcdmshsds t oqnbdot rs@qnf h mnunf - Helsinki ...
dalje
INTERVJU - KARLA DEL PONTE: SPREMNA SAM ZA PROMENE ...
rstvo.rss - BUILD magazin
NJUJORK I LOKALNA ZAJEDNICA - Glas Bosne i Hercegovine
Slavlje kraj Tise nije mogla da pokvari ni kiša - Bečejski mozaik
Avgust, 2010. go di ne Broj 16 www.forumbosnjaka.com Go di na V
bum magazin182.pdf
Book 97
bunker21
AAO-37
AAO-79