Views
9 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

analiza bi omogućila da

analiza bi omogućila da se odbaci njegovo svedočenje i tako izbegne čitava serija nepodudarnosti i netačnosti u izvođenju dokaza protiv Okrivljenog. Oslanjajući se na veoma veliki deo autentičnosti izvesnih činjenica i pouzdanosti svedočenja na bazi samo jednog svedoka, i Prvostepeno i Drugostepeno veće su počinili jednu nepopravljivu sudsku grešku pri razmatranju dokaza krivice koja je izazvala štetne posledice za produžetak sudske procedure. Tako su okrivljenom uprkos nesigurnih dokaza vezanih za njegovo prisustvo na mestu incidenta bili pripisani počinjeni zločini za koje nema dokaza van svake razumne sumnje o njegovoj krivici. Osim toga, dokaz identiteta ubijenih osoba kao i tačan broj žrtava nisu bili ozbiljno ispitani ni od strane prvostepenog veća ni od Drugostepenog. Ustvari sudski dokaz takvih pripisivanja se zasniva u velikom delu na kazivanje pozvanih svedoka čija svedočenja stvaraju veliku sseriju netačnosti i suprotnosti. Tim povodom želim izneti da je teret na Okrivljenom da dostavi dokazna dokumenta svojih zahteva425. Reviziono veće mora prihvatiti da ispita relevantnost svih potraživanja. Ograničavajući se da okrivnjeni nije potkrepio svoje sumnje vezane za uplitanje svedoka Huse Kurspahića u činjenju ratnih zločina, Reviziono veće je propustilo svoju obavezu da izvrši predhodno ispitivanje ovog sudskog dosijea426. Tako u smislu člana 26 Statuta i člana 146 Pravilnika, jedna nova činjenica se javlja sa potpuno novim informacionim elementom težeći da dokaže jednu novu činjenicu koja nije bila na rasppolaganju pri sudskoj proceduri kod Prvostepenog i Drugostepenog veća427. Treba podsetiti da veće može prihvatiti revizioni zahtev kada mu se dostavi neka činjenica sposobna da promeni presudu428 i kada veće smatra da postoji razlog da se izvrći revizija postupka jer umešanost priložene činjenice može biti takva da je njeno nepoznavanje prouzrokovalo sudsku grešku429. U ovom slučaju mišljenja sam ne samo da iznešena pitanja imaju direktan uticaj na zasnivanje sudskog spora već takođe se izjašnjavam da je nepoznavanje takvog dokaznog dokumenta prouzrokovalo tešku sudsku grešku sa teškim posledicama. Iz tog razloga smatram da bi novi dokazni elementi nevinosti dostavljeni od strane Okrivljenog mogli biti uzeti u razmatranje po osnovu člana 146 Pravilnika jer njihova releventnost i uticaj na osnov spora prevazilazi poznavanje nove činjenice ili potpuno zahtevanu marljivost430.

Da bi se izveo zaključak o gore navedenim događajima, posebno nastojim privući pažnju na iskaze svedoka br.4 koji tvrdi da je njen muž njoj rekao da je on odgovoran za zlodela i da Milan Lukić tu nije bio prisuta. Na Revizionom veću je da Ono lično sasluđa ovog svedoka Okrivljenog br.4, koji daje potpuno novu predstavu o učešću Milana Lukića. To zavisi od kredibiliteta jednog Revizionog veća. C. Incident na Bikavcu 1. Uverljivost svedoka Prvostepeno i Drugostepeno veće su zaključili da je odo 27.06.1992. godine, jedna grupa naoružanih ljudi među kojima je bio i Milan Lukić, zatvorila oko 60 civilnih osoba muslimanske veroispovesti u kuću Mehe Aljića koja se nalazi u četvrti Višegrada Bikavac a posle toga su pucali na kuću i bacili bombe da bi je na kraju zapalili431. Prvostepeno veće je osudilo Milana Lukića za ubistvo najmanje 60 muslimanskih civila, okrutno ponašanje kao kršenje običaja i prava ratovanja, nehumana dela kao zločine protiv čovečnosti protiv Zehre Turjačanin , jedine preživele pogubljenja, progon i zločin protiv humanosti za uništenje kuće Mehe Aljića.432. U okviru svoje presude, Apelaciono veće je imalo ambivalentan pristup u najmanju ruku, da ne kažem kontradiktoran. Zaista u početku Apelaciono veće podseća da je Pretresno veće počinilo sudsku grešku izostavljajući da objasni zašto je prihvatilo kao verodostojna svedočenja svedoka VG119 i VG094 jer su oni učestvovali u udruženju predvođenom od strane Bahire Hasečić433. Zatim u drugom delu ono je ubeđeno da kredibilitet svedoka VG094 i VG119 nije doveden u pitanje njihovim učešćem u navedenom udruženju i da sudska greška prvostepenog veća nije imala uticaja na odvijanje sudskog postupka434. Tako, kada albeno veće analizira uticaj greške pretresnog veća, ono znatno umanjuje njen značaj435. Veoma je začuđujuće, mada Apelaciono veće vodi računa o činjenici da su VG094 i VG119 bili upleteni u udruženje koje vodi Bahira Hasečić, da konstatuje da ne postoje indikacije da je svedok VG119 bio član udruženja ili da je primio bilo kakvu nadoknadu437. Vodeći računa o ovim činjenicama apelaciono veće donosi odluku da jedan razumni sudija nebi mogao zaključiti da pripadnost navedenom udruženju na Vg119. Zatim kada se osvrće na situaciju svedoka VG094

Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
motocikl i automobil, sa svim onim - MTM
angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
Ana Ristovic, Lajke na Mesecu
Maj 2005 - Vikend Magazin
Reč Đački odgovori Rečnik - Politehnička škola Subotica
januar - Savez pčelarskih organizacija Srbije
Borelioza – što kada se desi - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 74 - Grad Biograd na Moru
Na četiri (i dvije !) noge - Hrvatske šume
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
iu_ARTUM1_2015-07