Views
5 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

je on bio u svom stanu u

je on bio u svom stanu u Zemunu. On je naveo taj datum jer je večerao sa svojom ženom i jednim čovekom koji je bio svedok na njegovom venčanju. Milan Lukić mu je dakle rekao da je došao u Beograd zbog svoje majke i predložio mu da se sretnu u kafiću „indedž 10“ ali marković je odložio ovaj poziv videvši ga tek sutradan u 10 časova. Sutradan Milan mu je objasnio da je bio u Beogradu sa svojom majkom na lekaskim ispitivanjima a da su se muslimani nalazili u njegovom stanu koje je morao odvesti u Novi Pazar i hteo je znati kakv je bio put od beograda do Novog Pazara. Desetog juna 1992. godine , telefonirao mu je ponovo da mu kaže da je otputovao u Novi Pazar. Detalji izneti od ovog svedoka potpuno porvrđuju iskaz MLD 1 i da nema nikakve inkoherentnosti između ova dva svedočenja.Isto sam dirnut činjenicom da ovaj svedok dodaje da kada je večerao sa svojom suprugom bio je i njegov kum sa venčanja koji bi mogao potvrditi da je postojao jedan poziv milana Lukića. Kao i u predhodnom slučaju, postoje dve predpostavke , ili da ovaj svedok čini deo dogovora ili da priča istinu. Vezano za dogovaranja teško mi je da ustanovim razloge koji bi mogli motivisati ovog svedoka da iznese takve izjave. Takođe sam primetio da je Odbrana Optuženog u prilog tvrdnji ovog svedoka priložila venčani list svedoka koji je večerao sa parom Marković 07. juna 1992. godine. III ­ Svedok MLD15 Ovaj svedok je citiran u paragrafu 157 i sledećim i po njegovom iskazu Milan Lukić ga je zvao 07.06.1992. godine u 12 sati da mu kaže da je dopratio svoju majku na lekarske preglede u Beograd. MLD15 ga je pozvao na žurku jer je planirano na žurci da zaprosi svoju devojku da se uda za njega. Milan Lukić je došao u restoran gde je zatekao jednu ženu kako sedi za stolom sa MLD15 koja je tada izašla iz restorana. Svedok MLD15 se izvanredno seća tog trenutka. Dana 09.06.1992. godine MLD15 je ponovo video Milana Lukića kada ga je pozvao da odigraju partiju bilijara u kafiću u Zemunu. Ovaj svedok mi izgleda visoko uverljiv jer on potvrđuje prisustvo Milana Lukića na slavlju gde je bilo prisutno više njegovih prijatelja. U ovim uslovima, teško je poverovati da ovo suđenje ulazi u okvir dogovaranja jer je vrlo lako Tužiocu i Odbrani da čuju sve učesnike ove proslave i tačnije verenicu svedoka MLD15 da potvrde ili ne dolazak Milana Lukića. U paragrafu 218

suđenja, Veće je pribeležilo da je MLD15 sreo Milana Lukića dva ili tri puta u zatvoru u Ševeningenu kada je posećivao drugog optuženog ali ta činjenica nije takva da bi poništila izuzetno detaljnu izjavu koja potvrđuje izjave MLD1 i Markovića. IV ­ Svedok MLD10 Ovo je veoma važan svedok koji ima karakteristiku da je musliman i koji je poznavao Milana Lukića jer su komšije63. /63 – Suđenje, par. 160 – 162 Prema njenim rečima, 8. juna 1992. godine ona je telefonirala sestri Milana Lukića u Beograd da uspostavi kontakt sa njim i da sazna šta se dešavalo sa njenom porodicom. Milanova sestra joj je odgovorila da je njen brat u Beogradu ali ne kod nje. Ona ju je pitala da li je oženjen i kako je živeo. Zakazala mu je sastanak u Novom Pazaru. On joj je dakle objasnio da mora prevesti muslimane iz Višegrada u Novi Pazar između 19 i 20 časova. Za vreme ovog susreta muž MLD10 je bio prisutan. MLD10 je dala Milanu Lukiću jedan paket za svoju porodicu. Godine 2000. ona je dobila potvrdu od strane svog oca i brata da im je Milan Lukić zaista uručio taj paket. Ovo svedočenje je krajnje precizno jer dodiruje mnogobrojna gledišta pri dostavi paketa i takođe mi izgleda da svi iskazi ovog svedoka bi mogli predstavljati predmet prostih provera koje bi potvrdile ove iskaze. Muslimanska pripadnost svedoka MLD10 je jedan drugi faktor koji se može uzeti u razmatranje jer je očigledno da je imala dobrosusedske odnose sa porodicom Lukića. Takođe smatram da ovo svedočenje potvrđuje u svakom pogledu iskaze svedoka MLD1, Marković i MLD15. Moram takođe navesti činjenicu da je odbrana Milana Lukića mogla tražiti svedočenje sestre Milana Lukića i takođe muža svedoka MLD10 kao potporu svedočenja MLD10.

angažiran na rješavanju Vukelićevog ubistva
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
List u~enika O[ "Vasa @ivkovi}" Pan~evo
preuzmite PDF dokument - Novosti.rs
NLO - Misterija Dvadesetog Vijeka - Ponude.biz
Broj 249 listopad 2011. - HEP Grupa
108 Kolovoz 2012 - Pučka Kasina 1878
106 107 Lipanj Srpanj 2012 - Pučka Kasina 1878
TRGOVINA ljudima: priručnik za novinare - OSCE
Svjetska banka kreditira obnovu dalmatinskih šuma - Hrvatske šume
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...
LED NA LJETNOJ DAROVAO 56 LITARA KRVI - Opatija.net
U - Svjetski Savez Dijaspore Bosne i Hercegovine SSDBiH
rusenje_republike_srpske
Obiteljski list br. 12
PLAY!Zine81-Februar2015
rusenje_republike_srpske