Views
11 months ago

ORIGINAL-PREVEDEN-NA-SRPSKI-sa-FR

Temeljna potpora ova dva

Temeljna potpora ova dva izveštaja se zasniva na činjenici da je Mitar Vasiljević bio u stanju pijanstva imajući ozbiljnu blokadu svoje sposobnosti zapažanja. Za mene je nerazumljivo da prihvatim kredibilitet ovog svedoka. Ne delim apsolutno zaključak Prvostepenpg Suda po kome čak i ako je neka osoba u pijanom stanju pretrpetla poremećaj pamćenja, ova osoba bi mogla prepoznati neku osobu na mestu događaja ako ju je poznavala godinama i ako ju je dobro poznavala61. Prvostepeni sud nije doveo do zaključka izvan svake razumne sumnje već je ostao na neodređenim predpostavkama ili još gore „čula kazala“. To nije prihvatljivo u okviru međunarodnog prava koje se bavi kvalitetom istine. Kako se može bazirati na svedočenju jedne osobe sa takvom stopom alkoholizma u sudskom postpku koji utiče na sudbinu Optuženog. Čini mi se da je ovo svedočenje moralo biti odbijeno. Činjenica za Optužbu da dozvoli ovakav tip svedoka još jednom pokazuje slabost svog nastupanja. 1. Alibi Milana Lukića Da bi potvrdio svoje neprisustvo na mestu zlodela, Milan Lukić je doveo za svoju odbranu svedoke alibija. U principu je bilo pet svedoka alibija : MLD 1, Marković, MLD 15, MLD 10 i MLD 17. Prvostepeni sud je vezano za ove svedoke imao krajnje strog zaključak od koga izvlačim poslednji red: „u rezimeu veće odbacuje ovaj alibi kao ciničan i lažno istruisan62. Neosporno, ovakav zaključak o nameštanju ciljao je direktno savetnike Milana Lukića. Ako je to bio slučaj, trebalo je da ovaj zaključak bude propraćen otvaranjem procedure nepoštovanja Suda. Međutom od toga nije bilo ništa. Budući da sam posebno zaiteresovan pojavom svedoka za vreme jednog međunarodnog krivičnog postupka došao sam do detaljnih iskaza ovih pet svedoka i to na nesporan način pošto nisam prisustvovao saslušanju moje uverenje se može zasnivati samo na iskazima ovih svedoka i na njihovoj koherentnosti u odnosu na veziju koju je dostavio Milan Lukić što će me navesti takođe da se dotaknem iskaza jednog protiv­svedoka Tužilaštva koji mi je izgledao jednako verodostojan i koji mi dozvoljavaju da smatram kako su postupanja Milana Lukića mogla imati zločinačku prirodu ali ta postupanja nisu predstavljala predmet sudskog gonjenja kako ćemo to kasnije videti.

I ­ Svedok MLD 1 Suđenje predstavlja stanje ovog svedočenja u paragrafima 148 – 152. Radi se o osobi muslimanske veroispovesti i vezano za činjenice navedene u optužujućem dokumentu protiv Milana Lukića ovaj svedok nebi morao normalno biti naklonjen milanu Lukiću. Po ovom svedoku koji je živeo u Višegradu, Milan Lukić se pojavio sa dvojicom naoružanih ljudi u stanu njegove verenice. Nakon provere ličnih karata svedoka MLD 1 i njegove verenice on im je ispričao da se vratio iz švajcarske, da je bio mobilisan i da je njegova majka bila bolesna i da se on vratio da je odvede na lečenje u Beograd. Po ovom svedoku, Milan Lukić je poznavao njegovu verenicu jer je ona radila u jednom kafiću u Višegradu. Svedok ga je pitao da im pomogne da se izvuku iz Višegrada a on im je odgovorio da će pokušati. Dalje ovaj svedok navodi više detalja i tačnije činjenicu da su oni boravili u Beogradu u stanu Milana Lukića četiri dana. Potrebno je razmotriti da je ovaj svedok izneo mnogo detalja i svi oni će biti potvrđeni od strane drugih svedoka. Na ovom nivou postoje samo dve predpostavke da se razmotre od strane jednog normalnog sudije : ili su iskazi ovog svedoka rezultat dogovaranja ali iz kog bi razloga onda MLD 1 učestovao u jednoj takvoj režiji ? Ili taj svedok govori istinu. Prvostepeni Sud u paragrafu 212 kaže da nije uveren da je svedok verodostojan. Moj zaključak je za tog svedoka, njegovi iskazi bi morali biti potvrđeni drugim svedocima kao što će to i biti slučaj, ja sam naklonjen što se mene tiče da mu ukažem poverenje. II­ Željko Marković Ovaj drugi svedok koji je naveden u paragrafu 153 i daljem procesu suđenja je poznavao Milana Lukića od 1987. godine. on kaže da mu je Milam telefonirao 07.06.1992. godine uveče kada

BOOKVAR 006.pdf
“NUB BiH dostojno predstavlja BiH i obogaćuje izdavačku produkciju”
(Enhedsliste): “Raditi na više pristojnosti i humanosti prema strancima”
Šumarija na četiri rijeke - Hrvatske šume
Pošumljavanje, zaštita, turizam – na šibenski način - Hrvatske šume
Biogradski glasnik - broj 77 - Grad Biograd na Moru
Maj, 2010. go di ne Broj 15 www.forumbosnjaka.com Go di na V ...
Gubljenje lepe linije u trudnoći Dolazak bebe na svet ... - Bebin izbor
Poseta Intervju sa poznatima - ITHS - Srednja škola za informacione ...