Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Val av matningsläge

Val av matningsläge Denna kamera har sex matningslägen, t.ex. enbildsmatning och kontinuerlig matning. Använd dem så som passar för ditt ändamål. Enbildstagning Detta läge är för normal tagning. på kontrollknappen t (Enbildsmatning) Obs! • När exponeringsläget är inställt på [Sport & action] i Scenval, kan du inte använda enbildstagning. Tagning av flera bilder i följd Kameran tar bilder kontinuerligt med följande hastigheter*. SLT-A55/A55V Högst 6 bilder per sekund Högst 3 bilder per sekund SLT-A33 Högst 6 bilder per sekund Högst 2,5 bilder per sekund * Våra mätförhållanden. Hastigheten vid kontinuerlig tagning är långsammare, beroende på tagningsförhållanden. 1 på kontrollknappen t (Kont.matning) t Välj önskad hastighet 2 Justera skärpan och ta bilden. • Om du håller avtryckaren nedtryckt fortsätter kameran att ta bilder. 114

Maximalt antal bilder som går att ta i en följd Antalet bilder som går att ta vid kontinuerlig tagning är begränsat. I läget för kontinuerlig tagning med AE-prioritet SLT-A55/A55V SLT-A33 Fin 28 bilder 14 bilder Standard 28 bilder 16 bilder RAW & JPEG 19 bilder 7 bilder RAW 19 bilder 7 bilder Tagningsteknik • Ställ in exponeringsläget på kontinuerlig tagning prioritet AE för att ta flera bilder i följd med högre hastighet (sidan 67). Obs! • När är valt visas den lagrade bilden mellan ramarna. • Det går inte att ta bilder i följd när andra scenvalslägen än [Sport & action] används. • När [Ansiktsavkänning] är inställd på [På], kan hastigheten för kontinuerlig tagning vara lägre. Hur man använder självutlösaren 10-sekunderssjälvutlösaren är praktisk när fotografen själv vill vara med i bilden, medan 2-sekunderssjälvutlösaren är ett praktiskt sätt att minska risken för kameraskakning. Användning av tagningsfunktionen 1 på kontrollknappen t (självutlösare) t Välj önskad inställning • Numret efter är antalet sekunder som för tillfället är valt. 2 Justera skärpan och ta bilden. • När självutlösaren aktiveras, markeras läget genom ljudsignaler och självutlösarlampan. Självutlösarlampan blinkar kvickt och ljudsignalen ljuder precis innan tagningen. 115