Views
3 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Obs! • Innan ett

Obs! • Innan ett Eye-Fi-kort används, ställer du in trådlös LAN-anslutningsplats och destination för vidarebefordran. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet. • Eye-Fi-kort säljs i USA, Kanada, Japan och en del länder i EU (fr o m mars 2010). • För mer information kontaktar du tillverkaren eller säljaren. • Eye-Fi-kort kan endast användas i de länder eller regioner där de köptes. Använd Eye-Fi-kort i enlighet med lagar i det land eller den region där du köpte kortet. • Eye-Fi-kort har en trådlös LAN-funktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort i kameran om det inte är tillåtet att göra så, t ex på ett flygplan. Om det sitter ett Eye-Fi-kort i kameran, ställer du in [Överföringsinställn.] på [Av]. visas på skärmen när [Överföringsinställn.] är inställd på [Av]. • När ett helt nytt Eye-Fi-kort används första gången kopierar du installationsfilen för Eye-Fi-hanteraren som finns på kortet till datorn innan kortet formateras. • Använd ett Eye-Fi-kort efter att den fasta programvaran har uppdaterats till den senaste versionen. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fikortet. • Kamerans strömsparfunktion fungerar inte medan bilder laddas upp. • Ta bort minneskortet och sätt i det igen om (fel) visas, eller stäng av och slå på strömmen igen. Eye-Fi-kortet kan vara skadat om visas igen. • Trådlös nätverkskommunikation kan påverkas av andra kommunikationsenheter. Om kommunikationsstatusen är dålig flyttar du närmare det trådlösa nätverkets accesspunkt. • Mer information om filtyper som kan laddas upp finns i bruksanvisningen som medföljer Eye-Fi-kortet. • Om en bild som sparades med [GPS På/Av] inställt på [På] laddas upp kan bildens platsinformation eventuellt bli tillgänglig för en tredje part. För att förhindra detta ställer du in [GPS På/Av] på [Av] (sidan 136) (endast SLT-A55V). • Denna produkt stöder inte Eye-Fi ”Endless Memory Mode”. Se till att Eye-Fi-kort som sätts i denna produkt har ”Endless Memory Mode” avstängt. 146

Ändring av brusreduceringsinställningen Inaktivering av brusreducering vid tagning med lång exponeringstid När du ställer slutartiden på en sekund eller däröver (tagning med lång exponeringstid) slås brusreduceringen på för lika lång tid som slutaren är öppen. Detta görs för att minska de korniga störningar som ofta uppträder vid långa exponeringar. När brusreduceringsprocessen är igång visas ett meddelande och det går inte att ta fler bilder då. Välj [På] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Av] för att prioritera tagningens tajming. MENU-knapp t 3 t [Långexp.brusred] t [Av] Obs! • Brusreducering utförs inte även om den är inställd på [På] när exponeringsläget är inställt på Panorering, kontinuerlig tagning prioritet AE, eller kontinuerlig tagning, kontinuerlig gaffling, [Handskymning] i Scenval eller om ISO är inställd på [Multi Frame brusred.]. • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+ eller Scenval, kan du inte stänga av brusreducering. Ställa in brusreduceringen vid hög ISO-känslighet Kameran reducerar brus som är mera märkbara när kamerans känslighet är hög. Välj [Auto] för att prioritera bildkvaliteten. Välj [Svag] för att prioritera tagningens tajming. Ändring av inställningar MENU-knapp t inställning 3 t [Hög-ISO brusred] t Välj önskad Obs! • [Svag] väljs automatiskt för kontinuerlig tagning eller kontinuerlig gaffling, även när den ställt in på [Auto]. • När exponeringsläget är inställt på AUTO, AUTO+, Panorering eller Scenval, är detta alternativ inställt på [Svag]. • Brusreducering utförs inte på RAW-bilder. 147