Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Bildtagning utan

Bildtagning utan kameraskakning Med ”kameraskakning” avses en oönskad kamerarörelse som inträffar efter att avtryckaren har tryckts ner, vilket leder till att bilden blir suddig. Följ anvisningarna nedan för att minska kameraskakningen. Rätt kroppshållning Stabilisera överkroppen och inta en ställning som hindrar kameran från att röra på sig. I LCD-skärmläge I sökarläge Punkt 1 Håll i kameran med ena handen och stöd objektivet med den andra handen. Punkt 2 Ta en stabil ställning med fötterna en axelbredd isär. 54

Punkt 3 Tryck dina armbågar lätt mot kroppen. När du tar en bild i knäböjande ställning skall du placera armbågen på ditt knä för att göra överkroppen stadig. Varning för kameraskakning-indikatorn Vid potentiell kameraskakning blinkar indikatorn (varning för kameraskakning). Om detta inträffar ska du använda ett stativ eller blixten. Indikatorn (varning för kameraskakning) Obs! • Indikatorn (varning för kameraskakning) visas endast i lägen där slutartiden ställs in automatiskt. Indikatorn visas inte i M/S-lägen. Bildtagning Användning av SteadyShot-funktionen SteadyShot-funktionen kan minska effekterna av kameraskakningar med motsvarande 2,5 till 4 Ev i slutartid. SteadyShot-funktionen är inställd på [På] i standardinställningen. SteadyShot-skalindikatorn Indikatorn (SteadyShot-skalan) visar kamerans skakningsstatus. Vänta tills skalan blir låg innan du börjar ta bilder. Indikatorn (SteadyShot-skala) Inaktivera SteadyShot-funktionen MENU-knapp t 1 t [SteadyShot] t [Av] 55