Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Ställa in storleken

Ställa in storleken för panoramabilder Det går att ställa in upplösningen för panoramabilder. Upplösningen varierar beroende på inställningen för tagningsriktning (sidan 66). MENU-knapp t 2 t [Panorama: Storlek] eller [3D-pan.: bildstorlek] t Välj önskad upplösning [Panorama: Storlek] (Standard) Vertikalt: 3872 × 2160 Horisontellt: 8192 × 1856 (Brett) Vertikalt: 5536 × 2160 Horisontellt: 12416 × 1856 [3D-pan.: bildstorlek] Film: Storlek (16:9) Horisontellt: 1920 × 1080 (Standard) Horisontellt: 4912 × 1080 (Brett) Horisontellt: 7152 × 1080 Högre upplösning ger högre bildkvalitet. MENU-knapp t upplösning 1 t [Film: Storlek] t Välj önskad [AVCHD]-läge [MP4]-läge (VGA) (640 × 480) Obs! • En telefotobild skapas förutom när [VGA]-upplösningen väljs för filmer (endast SLT-A33). 140 (1920 × 1080) 17 Mbps: Sparar med högsta bildkvalitet för visning på en HD-TV (high-definition). (1440 × 1080) 12 Mbps: Sparar med hög bildkvalitet för visning på en HD- TV (high-definition). 3 Mbps: Sparar i en lämplig storlek för användning på webben.

Bild: Bildformat MENU-knapp t aspekt 1 t [Bild: Bildformat] t Välj önskad 3:2 Ett normalt bildformat. 16:9 Ett HDTV-format. Obs! • Detta alternativ kan inte ställas in när exponeringsläget är inställt på Panorering. Bild: Kvalitet MENU-knapp t inställning 1 t [Bild: Kvalitet] t Välj önskad (RAW) (RAW & JPEG) (Fin) (Standard) Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.) Detta format utför ingen digital bearbetning av bilderna. Välj detta format när bilder skall bearbetas på en dator för professionella ändamål. • Upplösningen är fast inställd på den högsta upplösningen. Upplösningen visas inte på skärmen. Filformat: RAW (Bilder som utnyttjar RAW-formatet.) + JPEG En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt när man behöver två bildfiler: en JPEG-fil att titta på och en RAW-fil för redigering. • Bildkvaliteten är fastställd till [Fin] och upplösningen är fastställd till [L]. Filformat: JPEG Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom kompressionsgraden för (Standard) är högre än för (Fin), är filstorleken för mindre än för . Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten. Ändring av inställningar 141