Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

4 Tryck ner avtryckaren

4 Tryck ner avtryckaren halvvägs för att justera skärpan. 5 Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen. Slutaren förblir öppen så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Tagningsteknik • Använd ett stativ. • Ställ skärpan på oändligt avstånd i manuellt skärpeinställningsläge när du tar bilder av fyrverkerier o.dyl. När objektivets oändlighetsposition inte är känd ställer du först in skärpan på fyrverkerier som avfyras i samma område och tar därefter bilden. • Använd den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat) (sidan 118). Att trycka på SHUTTER-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen triggar BULBtagning och att trycka på den igen avbryter BULB-tagning. Du behöver inte trycka på och hålla SHUTTER-knappen på den trådlösa fjärrkontrollen. • Om du använder en fjärrkontroll som är försedd med en låsfunktion för avtryckaren (säljs separat) kan du lämna slutaren öppen med hjälp av fjärrkontroll. Obs! • Stäng av funktionen SteadyShot när du använder ett stativ (sidan 55). • Ju längre exponeringstid, desto mer synligt brus på bilden. • Efter tagningen utförs brusreducering (Långexp.brusred) under lika lång tid som slutaren var öppen. Det går inte att ta fler bilder medan den proceduren pågår. • När Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen är aktiverad, kan du inte ställa in slutartiden på [BULB]. • Om Leendeavkänning eller Auto HDR-funktionen används när slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder. • Du rekommenderas att starta BULB-tagning efter att kamerans temperatur sjunker för att förhindra att bildens kvalitet försämras. 78

Spela in filmer 1 Tryck på MOVIE-knappen för att starta inspelning. • Filminspelning kan startas från valfritt exponeringsläge. • Slutartiden och bländare justeras automatiskt. • Kameran fortsätter att justera skärpeinställningen när den är i autofokusläge. 2 Tryck på MOVIE-knappen en gång till för att stoppa inspelningen. MOVIE-knapp Bildtagning Tagningsteknik • Följande inställningar som ställts in under tagning av stillbilder används utan förändring. – Vitbalans – Kreativa inst. – Exponeringskompensation – AF-område – Mätmetod • Exponeringskompensation kan användas under filminspelning. • Starta inspelning efter att du har justerat skärpan. • När [AF-område] är inställd på [Lokalt], kan hastigheten för kontinuerlig tagning vara lägre. • Om du vill justera bakgrundens suddighet ställer du in lägesratten på ”A” och ställer in kameran på manuellt skärpeinställningsläge. Du kan justera bländaren med styrratten före tagning. Obs! • Bildvinkeln för filmer är smalare än vinkeln för stillbilder. Efter att du trycker på MOVIE-knappen visar kameran det faktiska området som ska spelas in (endast SLT-A33). 79