Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

5 Sänk spegeln med ett

5 Sänk spegeln med ett finger tills den klickar efter att rengöringen är klar. • Tryck spegelns ram tillbaka ner med ett finger. Var försiktig så att du inte vidrör spegelns yta. • Tryck ner spegeln tills den låses ordentligt. 6 Sätt fast objektivet och stäng av kameran. • Kontrollera att spegeln är ordentligt låst i det nedre läget när du sätter på objektivet. Obs! • Kontrollera att spegeln är ordentligt låst i det nedre läget när du sätter på objektivet efter att rengöringen är klar. Annars kan objektivet repas eller detta kan orsaka ytterligare problem. Om spegeln inte är ordentligt låst i nedre läget fungerar inte heller autofokus under tagning. • Du kan inte ta bilder medan spegeln är upplyft. 36

Innan du börjar använda kameran Skärmindikatorer Växla skärmläget mellan LCD-skärmen och den elektroniska sökaren. När du tittar in i sökaren aktiveras sökarläget och när du tar bort ditt ansikte från sökaren återgår skärmläget till LCDskärmläget. Du kan även växla skärmläget med hjälp avFINDER/LCD-knappen. LCD-skärm FINDER/LCD-knapp Sökare Snabbt fokusera på ett motiv med sökaren När du tittar in i sökaren kommer motivet i AF-området automatiskt i fokus (Eye-Start AF). MENU-knapp t 1 t [Eye-Start AF] t [På] När FDA-A1AM Vinkelsökare (säljs separat) är monterat på kameran rekommenderar vi att du ställer [Eye-Start AF] på [Av] därför att okularsensorerna som sitter under sökaren kan aktiveras. Innan du börjar använda kameran 37