Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

utsättas för statisk

utsättas för statisk elektricitet eller elektriskt oljud. • Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data, t.ex. till datorns hårddisk. • Lägg minneskortet i det medföljande fodralet när du bär omkring det eller förvarar det. • Utsätt inte minneskortet för vatten. • Rör inte vid kontaktdelen på minneskortet med fingrarna eller några metallföremål. • När minneskortets skrivskyddsomkopplare är inställd på LOCK-läget, kan du inte utföra åtgärder som att spela in eller radera bilder. • Vi kan inte garantera att det går att använda minneskort som är formaterade på en dator i den här kameran. Formatera alltid minneskorten i kameran. • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används. • Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i anteckningsområdet. • Sätt inte fast en etikett på själva minneskortet. • Försök inte ta isär eller modifiera minneskorten. • Lämna inte minneskort inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet. 22

Att observera beträffande ”Memory Stick” som används med kameran Typerna av ”Memory Stick” som kan användas med denna kamera anges i tabellen nedan. Korrekt funktion kan emellertid inte garanteras för alla ”Memory Stick PRO Duo”-funktioner. ”Memory Stick PRO Duo”* 1 * 2 * 3 ”Memory Stick PRO-HG Duo”* 1 * 2 ”Memory Stick Duo” ”Memory Stick” och ”Memory Stick PRO” Kan användas med din kamera Kan inte användas med din kamera Kan inte användas med din kamera *1 Detta kort är utrustat med MagicGate-funktion. MagicGate är en copyrightskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Datainspelning/- uppspelning som kräver MagicGate-funktioner kan inte utföras med denna kamera. *2 Stöder höghastighetsöverföring av data med hjälp av ett parallellgränssnitt. *3 När du använder ”Memory Stick PRO Duo” till att spela in filmer kan endast de som är markerade med Mark2 användas. Förbereda kameran Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat) • Denna produkt är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning för ”Memory Stick Micro”. • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” med kameran måste du sätta in ”Memory Stick Micro” i en ”M2”-adapter av Duo-storlek. Om du sätter in ett ”Memory Stick Micro” i kameran utan en ”M2”-adapter av Duo-storlek, kanske du inte kan ta bort det från kameran. • Lämna inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet. 23