Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Uppladdning av

Uppladdning av batteripaketet Ladda upp batteripaketet NP-FW50 ”InfoLITHIUM” (medföljer) när du använder kameran för första gången. ”InfoLITHIUM”-batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det kan också användas fastän det inte är helt uppladdat. 1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren. Tryck in batteripaketet tills det klickar till. 2 Anslut batteriladdaren till vägguttaget. Tänd: Uppladdning Släckt: Uppladdningen är färdig • CHARGE-lampan stängs av när laddningen är klar. • Tiden som det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25°C är cirka 250 minuter. För USA och Kanada CHARGE-lampa Kontakt För andra länder/områden än USA och Kanada CHARGE-lampa Nätkabel 16

Obs! • Uppladdningstiden varierar beroende på återstående kapacitet i batteriet samt laddningsomständigheterna. • Vi rekommenderar att du laddar upp batteripaketet i en omgivning där temperaturen är mellan 10 och 30°C. Det kan hända att du inte kan ladda upp batteripaketet effektivt om temperaturen inte ligger inom detta område. • Anslut batteriladdaren till det närmaste vägguttaget. • Försök inte att ladda batteripaketet igen direkt efter att det har laddats, eller när det inte har använts efter att ha laddats. Om du gör det kommer batteripaketets prestanda att påverkas. • Ladda inte upp några andra sorters batteripaket än batteripaket i ”InfoLITHIUM” W-serien i batteriladdaren (medföljer) kameran. Andra sorters batterier än de av föreskriven typ kan börja läcka, bli överhettade eller explodera om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda till elstötar eller brännskador. • Om CHARGE-lampan blinkar kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts batteripaket är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av specificerad typ så ta av det, byt ut det mot ett nytt eller annat batteripaket och kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som den ska. Om batteriladdaren fungerar som den ska var det förmodligen fel på batteripaketet. • Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att det inte går att ladda upp batteripaketet ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr duk eller dylikt. Förbereda kameran För att använda kameran utomlands — Strömkällor Det går att använda kameran, batteriladdaren och nätadaptern AC-PW20 (säljs separat) i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V – 240 V växelström, 50/60 Hz. Obs! • Använd ingen eltransformator (resetransformator) eftersom det kan leda till fel på kameran. 17