Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Justering av bildens

Justering av bildens ljusstyrka (exponering, blixtkompensation, mätning) Tagning med fastställd ljusstyrka (AE-lås) När du tar bilder mot solen eller vid ett fönster kan det hända att exponeringen inte är lämplig för motivet p.g.a. den stora ljusskillnaden mellan motivet och bakgrunden. Använd i dylika fall ljusmätaren där motivet är tillräckligt ljust och lås exponeringen innan tagningen. För att minska motivets ljusstyrka skall du rikta kameran mot en punkt som är ljusare än motivet och använda ljusmätaren för att låsa exponeringen för hela bilden. För att göra motivet ljusare skall du rikta kameran mot en punkt som är mörkare än motivet och använda ljusmätaren för att låsa exponeringen för hela bilden. I detta avsnitt beskrivs det hur man tar ljusare bilder av motivet genom att använda (Spot). Punkten där du låser exponeringen. 1 Fn-knapp t (Mätmetod) t (Spot) 2 Ställ in skärpan på den delen som du vill låsa exponeringen för. Exponeringen är inställd när skärpa nås. 98

3 Tryck på AEL-knappen för att låsa exponeringen. (märket för AE-lås) visas. AEL-knapp 4 Ställ in skärpan för motivet medan du håller AEL-knappen nertryckt och ta sedan bilden. • Om du fortsätter att ta bilder med samma exponeringsvärde skall du hålla AEL-knappen intryckt efter tagningen. Inställningen stängs av när man släpper knappen. Kompensation av ljusstyrka på hela bilden (exponeringskompensation) Exponeringen väljs automatiskt (automatisk exponering) förutom i exponeringsläget M. Du kan, utgående från exponeringen som uppmätts av den automatiska exponeringen, utföra exponeringskompensation genom att flytta exponeringen antingen till + sidan eller till – sidan, beroende på dina preferenser. Du kan göra hela bilden ljusare genom en flyttning till + sidan. Hela bilden blir mörkare när du gör en flyttning till – sidan. Användning av tagningsfunktionen Justera i riktning mot – Grundexponering Justera i riktning mot + 99