Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Val av

Val av funktion/inställning Du kan välja en funktion för tagning eller uppspelning med en av knapparna, som t ex Fn (Funktion)-knappen, eller MENU-knappen. När du väljer en funktion, visas en vägledning för kontrollknappens funktioner längst ner på skärmen. : Tryck på v/V/b/B på kontrollknappen för att flytta markören. z: Tryck mitt på knappen för att verkställa valet. I denna Handledning beskrivs processen för att välja en funktion med kontrollknappen och Fn-knappen från listan på skärmen, på följande sätt (vi förklarar processen med standardikoner.): Exempel: Fn-knapp t AWB (Vitbalans) t Välj önskad inställning Vägledningslista I bruksanvisningen beskrivs även andra funktioner än kontrollknappsfunktionerna. Ikonerna har följande betydelse. MENU-knapp Återgång med MENU-knapp (Radera)-knapp (Zooma in)-knapp (Zooma ut)-knapp (Uppspelning)-knapp Styrratt Hjälpguide Hjälpguiden visar information om en funktion som är vald med Fnknappen, MENU-knappen, etc. Du kan även stänga av den (sidan 149). 44

Välja en funktion med Fn (Funktion)-knappen Denna knapp används för att ställa in eller verkställa funktioner som används ofta vid fotografering. 1 Tryck på Fn-knappen. 2 Välj önskad punkt med v/V/b/B på kontrollknappen och tryck sedan på mitten z för att verkställa. Inställningsskärmen tänds. 3 Följ vägledningen och välj och verkställ önskad funktion. • Se motsvarande sida angående detaljer om hur man ställer in varje punkt. Innan du börjar använda kameran Vägledning Ställa in kameran direkt från skärmen med tagningsinformation Vrid styrratten utan att trycka på mitten z i steg 2. Du kan ställa in kameran direkt från skärmen med tagningsinformation. 45