Views
6 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Tagning med den

Tagning med den trådlösa fjärrkontrollen Du kan ta bilder med hjälp av knapparna SHUTTER och 2SEC (slutaren utlöses efter 2 sekunder) på RMT-DSLR1 den trådlösa fjärrkontrollen (säljs separat). Se även bruksanvisningen som medföljer den trådlösa fjärrkontrollen. 1 på kontrollknappen t (Fjärrkontroll) 2 Ställ in skärpan på motivet, rikta sändaren på den trådlösa fjärrkontrollen mot fjärrsensorn och ta bilden. 118

Användning av uppspelningsfunktionen Uppspelning av bilder Den senaste tagna bilden visas på LCD-skärmen. 1 Tryck på -knappen. -knapp 2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen. Återgå till tagningsläge Tryck igen på -knappen. Växla visningen av tagningsdata Tryck på DISP på kontrollknappen. Varje gång du trycker på DISP på kontrollknappen växlar skärmen enligt följande. Med tagningsdata Histogramvisning Utan tagningsdata Välja mappen som ska spelas upp MENU-knapp t 2 t [Välj mapp] t Välj önskad mapp Användning av uppspelningsfunktionen Val av bildriktning vid uppspelning av bild som spelats in i porträttläge MENU-knapp t inställning 2 t [Uppspelningsskärm] t Välj önskad Obs! • Om du spelar upp bilden på en TV eller en dator, visas bilden i porträttläge även om [Man.rotering] väljs. 119