Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Suédois

Inställningsmenyn

Inställningsmenyn LCD-ljusstyrka (151) Sökarens ljusstyrka (151) GPS-inställningar (136) (endast SLT- A55V) Strömbesparing (149) KONTR. FÖR HDMI (134) Språk (150) Visn. Hjälpguide (149) Ställer in LCD-skärmens ljusstyrka. Ställer in sökarens ljusstyrka. Ställer in GPS-funktioner. Ställer in efter hur lång tid strömbesparingsläget aktiveras. Styr kameran från en TV som stödjer ”BRAVIA” Sync. Väljer språket. Ställer in visningen av hjälpguiden som förklarar funktioner under användning. Överföringsinställn. (145)* Ställer in kamerans uppladdningsfunktion vid användning av ett Eye-Fi-kort. USB-anslutning (163) Ställer in USB-anslutningsmetoden. Ljudsignaler (149) Ställer in om en tonsignal ska avges när skärpan har ställts in eller självutlösaren arbetar. Rengöringsläge (34) Startar rengöringsläget för att rengöra bildsensorn. Version (153) Visar kamerans programversion. Demoläge (150) Ställer in demonstrationsuppspelning för en film som aktiverad eller inaktiverad. Fabriksinställningar (154) Återställer inställningarna till deras standardinställningar. * Visas när ett Eye-Fi-kort (säljs separat) sitter i kameran. 52

Bildtagning Justera LCD-skärmens vinkel Det går att justera LCD-skärmens vinkel för olika tagningssituationer. Du kan ta bilder från olika tagningspositioner. Låg position Hög position Justera LCD-skärmen till en vinkel där du ser bilden bra. • LCD-skärmen kan vridas 180 grader. • LCD-skärmen kan vridas åt vänster 270 grader från den position i vilken LCD-skärmen är vänd framåt så som visas i bilden. • När LCD-skärmen inte används rekommenderas att du stänger den med skärmen vänd mot kameran. Bildtagning 53